Oriolan ongelmat lääkejakelussa vaikeuttavat yhä apteekkien normaalia toimintaa, vaikka... Lue lisää »

Fimea suosittelee Oriolan asiakkaita huomioimaan mahdolliset toimitusviiveet omissa til... Lue lisää »

Apteekin Terveyspiste tukee ja täydentää julkista terveydenhuoltoa ja helpottaa esimerk... Lue lisää »

On ymmärrettävää, että tietojärjestelmäuudistukset ovat haasteellisia. Jokin tässä kuit... Lue lisää »

Lääketukkuri Oriolan lääketoimituksissa on tapahtunut hieman parannusta, mutta Apteekka... Lue lisää »

Hila hyväksyi ensimmäisen lääkehoidon riskinjakosopimuksen

Lääkekorvaukset   13.09.2017 14:42

INGIMAGE, INGIMAGE

Päätös koskee familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta.

Lääkkeiden hintalautakunta Hila on tehnyt ensimmäisen päätöksen reseptilääkkeen ehdollisesta korvattavuudesta.

Ehdollisen korvattavuuden tavoitteena on siirtää uuden lääkehoidon käyttöönottoon liittyvää riskiä maksajalta eli yhteiskunnalta lääkkeen valmistajalle.

Nyt annettu päätös koskee familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta.

Hilan ensimmäisen ehdollista korvattavuutta koskevan päätöksen taustalla on viime vuodenvaihteessa voimaan astunut lakimuutos, jonka mukaan Hila voi hyväksyä uudelle lääkehoidolle korvattavuuden ja tukkuhinnan ehdollisena, jos hoidolle on osoitettu erityinen lääketieteellinen tarve mutta esimerkiksi lääkevalmisteen käytön kustannusvaikuttavuutta ei vielä voida ennakoida riittävän hyvin.

Ehdollista korvattavuutta koskevan päätöksen osana on Hilan ja lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan keskinäinen sopimus, jossa on määritelty epävarmuustekijöihin liittyvä vastuunjako.