Hyppää sisältöön

”Katse kokonaisuuteen, kohti hallittua muutosta ja eteenpäin.” Muun muassa näin kiteytettiin toiveita sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vetämän Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeen etenemiselle alkuviikosta järjestetyssä sidosryhmätilaisuudessa, kertoo STM.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelmassa on useita lääkkeisiin ja apteekkeihin liittyviä kirjauksia, joita toteutetaan STM:n vetämässä Lääkkeet- ja apteekkitalous –hankkeessa.

Hanke on jaettu neljään kokonaisuuteen, joissa kehitetään lääkkeiden arviointitoimintaa, apteekkitaloutta, tiedonhallintaa sekä lääkehoidon ja –huollon ohjausta. Viimeisimmät hankkeeseen liittyvät työryhmät aloittivat työnsä toukokuussa.

Sidosryhmät kokoontuivat keskustelemaan tulevista kaavailluista uudistuksista tiistaina 4. kesäkuuta.

Pitkäjänteisyyttä ja selkeyttä

STM:n mukaan keskustelussa kuului, että kyse on isosta, monipuolisesta ja osin vaikeaselkoisesta kokonaisuudesta. Osallistujat toivoivat, että uudistuksen lopputulos on kuitenkin selkeä, helposti hahmotettava ja hallittava.

Tilaisuudessa toivottiin uudistamiseen pitkäjänteisyyttä ja hallituskaudet ylittävää visiota. Myös vaikutusten arvioinnin todettiin olevan kriittisen tärkeää sekä ennakkoon että jälkikäteen.

Yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa ja huoltovarmuutta osana Eurooppaa

STM:n mukaan tilaisuudessa puhuttiin paljon siitä, että apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä olisi syytä lisätä. Yksi koko hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteista onkin määrittää apteekkien tehtävät osana sosiaali- ja terveyspalveluita.

Myös huoltovarmuus ja lääkkeiden saatavuus mainittiin STM:n mukaan useaan otteeseen. Keskustelussa muun muassa muistutettiin, että Suomi ei ole tyhjiössä, vaan täällä täytyy seurata, mikä on lääkkeiden saatavuustilanne muualla Euroopassa. Pienet maat jäävät helposti jalkoihin, kun niukkuutta jaetaan.

Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeen etenemistä voi seurata STM:n sivuilta.

Lue myös

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 2 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 1 times
Disagreed 0 times