Hyppää sisältöön

Ruotsissa on herätty terveydenhuollossa ilmenevään rikollisuuteen. Väärinkäytöksiä on tapahtunut myös apteekeissa. Apteekit ovat muun muassa pyytäneet perusteettomia korvauksia lääkkeiden toimituskustannuksista.

Huomiota on herättänyt etenkin Tukholman alueella ilmi tullut tapaus, jossa lääkäri määräsi suuria määriä ravintolisiä ja maidon korvikkeita lapsille, jotka eivät olleet kyseisen terveysaseman asiakkaita. Reseptit toimitettiin apteekkiin, jota pyöritti lääkärin aviomies.

Apteekki laskutti kuukaudessa yli 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa) toimitetusta ravintolisistä.

Lopulta Ruotsin Lääkevirasto paljasti rikoksen.

Valvonta saa kritiikkiä

Nyt Ruotsin Lääkevirastolle on annettu hallituksen toimeksianto, jonka mukaa viraston tulee kartoittaa hyvinvointirikkomuksia apteekeissa. Viranomaisen tehtävänä on myös analysoida, miten tämäntyyppistä rikollisuutta voidaan ehkäistä, estää ja havaita.

Tulokset on tarkoitus julkaista tulevana syksynä.

Työn tuloksena saattaa olla jopa muutoksia perustuslakiin. Ongelmana on muun muassa se, että apteekkien korvauskulut käsitellään alueellisesti, mutta aluehallinnoilla on rajallinen näkyvyys siihen, mitä lääkettä on määrätty ja miksi.

Valtion tarkastusvirasto kritisoikin jo vuonna 2022 valtion apteekkien ja lääketukkukaupan valvontaa siitä, että se ei ole tehokasta.

Apteekki tienasi lääkevaihdoilla

Vuosi sitten Ruotsissa uutisoitiin apteekista, joka viranomaisten mukaan huijasi lääkevaihtojen yhteydessä.

Apteekissa tehtiin kuukaudessa yli 500 geneeristä lääkevaihtoa, joissa apteekki vaihtoi paitsi valmistetta, myös pakkauskokoa. Apteekki vaihtoi isoja lääkepakkauksia useisiin pienempiin ja tienasi tällä.

Taustalla on porsaanreikä, jonka mukaan ero apteekin lääkkeestä maksaman hankintahinnan ja asiakkaiden maksaman hinnan välillä maksetaan pakkausta kohti. Mitä enemmän pakkauksia, sitä enemmän korvauksia.

Ruotsissa tukut voivat omistaa apteekkeja, ja ne ohjaavat aika vahvasti apteekkien toimintaa – sekä varastointia että sitä, mitä apteekit myyvät. Meillä tukut ja apteekit ovat itsenäisiä toimijoita. Niiden välillä ei ole Ruotsin kaltaista kytköstä.

Leena Reinikainen, Fimea

Apteekki tuomittiin huijauksesta sakkoihin.

Ruotsissa on viime vuosina myös peruutettu apteekkilupia vastaavien väärinkäytösten vuoksi.

Suomessa järjestelmä ehkäisee

Suomessa vastaavia väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut ainakaan viime vuosina, sanovat Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikön päällikkö Juha Sinnemäki ja kehittämisasiantuntija Leena Reinikainen Tieto- ja kehittämispalvelut -yksiköstä.

Sinnemäen ja Reinikaisen mukaan niitä ehkäisevät muun muassa Suomen apteekkien ja lääketukkukauppojen omistajuuden, toiminnan ja sääntelyn erillisyys.

– Ruotsissa tukut voivat omistaa apteekkeja, ja ne ohjaavat aika vahvasti apteekkien toimintaa – sekä varastointia että sitä, mitä apteekit myyvät. Meillä tukut ja apteekit ovat itsenäisiä toimijoita. Niiden välillä ei ole Ruotsin kaltaista kytköstä, Leena Reinikainen sanoo.

Suomessa on samanhintaisuusperiaate, ja apteekkien ostoalennukset tukuista on kielletty. Sekin suojaa taloudellisen hyödyn tavoittelulta.

Juha Sinnemäki, Fimea

Hänen mukaansa Fimealla on myös viranomaisena parempi näkymä apteekkien toimintaan kuin mitä naapurimaan valvovalla viranomaisella on ollut.

– Lisäksi Suomessa on samanhintaisuusperiaate, ja apteekkien ostoalennukset tukuista on kielletty. Sekin suojaa taloudellisen hyödyn tavoittelulta, Juha Sinnemäki huomauttaa.

Mitä taas apteekissa tehtyihin lääkevaihtoihin ja niiden korvattavuuteen tulee, Kela valvoo tätä Suomessa erittäin tarkasti.

– Ruotsissahan oli esimerkiksi vaihdettu pienempiä pakkauksia. Suomessa tällainen ei käytännössä onnistuisi, sillä Kela valvoo apteekin toimituksia. Eikä vaihtoihin liity taloudellista intressiäkään. Jos joku toimisi näin, siitä ennemmin sakotettaisiin kuin saataisiin hyötyä apteekille, Reinikainen sanoo.

Kela seuraa lääkeostoja päivittäin

Kelan yliproviisori Jaana Harsia-Alatalo kertoo, että Kela kehittää jatkuvasti lääkekorvausten tarkastuksiin liittyviä menettelyjä väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

– Kelassa tarkastetaan apteekkien välittämät lääkeostotiedot päivittäin, ja Kela myös seuraa asiakkaiden lääkeostojen asianmukaisuutta. Lisäksi Kela auditoi apteekkien suorakorvaustoimintaa, Harsia-Alatalo kertoo.

Hän jakaa myös Fimean näkemyksen toiminnan läpinäkyvyydestä ja valvonnan mahdollisuudesta.

– Suomessa viranomaisten välisiin tiedonsaanti- ja tiedonvälitysoikeuksiin on kiinnitetty huomiota ja niitä on kehitetty ja kehitetään edelleen. Kela tekee säännöllisesti yhteistyötä eri viranomaisten, erityisesti Fimean kanssa apteekkien valvonnassa sekä apteekkien toiminnan kehittämisessä.

Lue myös

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 9 times
Said to be thoughtful 3 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times