Tällä hetkellä potilaan käytössä olevista lääkkeistä voi olla eriaikaista tietoa eri tietovarannoissa, mikä haastaa luotettavan ja yhtenäisen lääkitystiedon käyttöä potilaan lääkehoidossa. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Lääkityslistan lakiluonnos lausuntokierrokselle

01.04.2022 | 08:19

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Luonnoksen lakimuutoksilla mahdollistettaisiin lääkityslistan muodostuminen avoterveydenhuollossa määrätyistä lääkkeistä.

Hallituksen esitys Kanta-lääkityslistan säädösmuutoksista on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lakiluonnos on lausunnolla 14.4.2022 asti.

Kanta-lääkityslistalla tarkoitetaan ajantasaista listaa potilaan käytössä olevista lääkkeistä. Valtakunnallinen lääkityslista on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Lääkityslistan käyttöönotto mahdollistaisi ajantasaisen tiedon potilaan lääkehoidosta ja parantaisi siten lääkehoidon onnistumista ja potilasturvallisuutta.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevän esitysluonnoksen lakimuutoksilla mahdollistettaisiin lääkityslistan muodostuminen avoterveydenhuollossa määrätyistä lääkkeistä. Myöhemmin toteutettaisiin lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistaisivat lääkityslistan käytön sosiaalihuollossa ja antaisivat potilaalle mahdollisuuden lisätä lääkityslistalle käyttämiään itsehoitolääkkeitä.

Lääkityslistan sisältö laajenisi myöhemmin avoterveydenhuollon lääkkeiden lisäksi muun muassa osastolla käytettyihin lääkkeisiin.

Lääkemääräyksiä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä erillään muusta potilasasiakirjalainsäädännöstä. Lääkemääräykset kirjataan potilastietojärjestelmään ja tallennetaan Reseptikeskukseen, minkä lisäksi muu lääkehoidon tieto tallennetaan Potilastiedon arkistoon.

Tämä tarkoittaa, että käytössä olevista lääkkeistä voi olla eriaikaista tietoa eri tietovarannoissa, mikä haastaa luotettavan ja yhtenäisen lääkitystiedon käyttöä potilaan lääkehoidossa.  

Jatkossa tieto potilaalle määrätyistä lääkemääräyksistä tallennettaisiin ainoastaan Reseptikeskukseen ja lääkemääräykset määriteltäisiin potilasasiakirjoiksi. Reseptikeskukseen tallennetuista lääkemääräystiedoista voitaisiin koostaa ajantasainen ja kattava lista potilaalla käytössä olevista lääkkeistä. Lista olisi saman sisältöinen kaikille potilaan lääkehoitoon osallistuville, ja sitä ylläpidettäisiin lääkemääräyksiin tehtävillä merkinnöillä.

Jatkossa lääkkeen määrääjä käynnistäisi lääkehoidon ajantasaisuuden tarkistuksen, lääkityksen päivitykset ja uudet lääkemääräykset hakemalla Kanta-lääkityslistan.

Esityksessä esitetään lisäksi muun muassa sairaanhoitajille rajattua oikeutta muuttaa Reseptikeskuksessa olevan lääkemääräyksen annostusohjetta ja muutoksia potilaan kielto-oikeuteen. Tällä hetkellä hoitajien merkinnät eivät päivity Reseptikeskukseen, mikä tarkoittaa, että Potilasarkistossa ja Reseptikeskuksessa saattaa olla potilaan lääkityksessä keskenään ristiriitaisia annostietoja.