Hyppää sisältöön

Apteekkiuudistuksen valmistelu etenee sosiaali- ja terveysministeriössä. Uudistusta valmisteleva työryhmä ottaa vuoden 2026 loppuun mennessä kantaa lukuisiin kysymyksiin, kuten itsehoitolääkkeiden myyntipaikkaan ja verkkoapteekkien kehittämiseen.

Mutta mitä ajattelevat päättäjät? Millainen on hallituspuolueiden kansanedustajien visio apteekkialan tulevaisuudesta? Apteekkari-lehti kysyi näkemyksiä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvilta hallituspuolueiden edustajilta.

Neliosaisen juttusarjan kolmannessa osassa kysymyksiin vastaa Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustaja Mia Laiho. Uudenmaan vaalipiiriä edustava espoolainen lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri nousi eduskuntaan vuonna 2018. Hän toimii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Juttusarjassa samoihin apteekkikysymyksiin vastaavat myös kansanedustajat Minna Reijonen (ps.), Päivi Räsänen (kd.) sekä Henrik Wickström (r.).

 1. Apteekki on valtaosalle suomalaisista lähin terveyspalvelu. Miten näet apteekin palvelut osana terveydenhuollon kokonaisuutta tulevaisuudessa?
  Apteekit ovat osa sote-palvelujärjestelmää. Ne ovat usein ensimmäinen kontakti terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Niissä annetaan tärkeää lääke- ja palveluneuvontaa. Meillä ei ole varaa jättää hyödyntämättä apteekkien merkittävää osaamispotentiaalia ja korkeatasoista ammattitaitoa. Luottamus apteekkeihin on korkealla ja näin sen tulee olla myös jatkossa.
 2. Miten varmistaisit maankattavan apteekkiverkoston ja lähiapteekkipalvelut jokaiselle suomalaiselle?
  On jatkossakin Suomen etu, että meillä on maankattava palveleva apteekkiverkosto. Se yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön sekä turvallisen lääkkeiden jakeluverkoston kanssa on tärkeä osa huoltovarmuuttamme. Hallitusohjelman mukaan apteekkitalouden uudistuksessa otetaan huomioon apteekkivero ja lääketaksa yhdessä siten, että apteekkien tosiasiallinen kannattavuus huomioidaan sekä turvataan maanlaajuinen apteekkiverkosto, farmaseuttinen tuki, lääkitysturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus.
 3. Apteekkien taloustilanne on tiukentunut, ja apteekkeihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat monien apteekkien kannattavuutta. Mitä ajattelet apteekkitalouteen kohdistuvista säästötoimista ja niiden vaikutuksista apteekkien toimintaedellytyksiin?
  Marinin hallituskaudella tehdyt leikkaukset, biologisten lääkkeiden apteekkivaihto sekä yleinen inflaatiokehitys ovat osuneet apteekkeihin isolla kädellä. Pidän tärkeänä, että uudistuksia ei tehdä hätiköidysti, vaan asteittain ja harkitusti, huomioiden eri osatekijöiden vaikutukset kokonaisuuteen. On hyvä, että apteekkitoiminnan harjoittaminen mahdollistetaan myös osakeyhtiömuodossa. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että maanlaajuinen apteekkiverkosto turvataan tarvittaessa erilaisin tukielementein. Pidän vakavasti harkitsemisen arvoisena ehdotusta siitä, että apteekkiveron perusteeksi muutettaisiin lääkemyynnin myyntikate lääkemyynnin liikevaihdon sijaan. Muutos kohtelisi apteekkeja reilummin ja yhdenvertaisemmin, mutta se ei vaikuttaisi valtion verotuloihin. Tämä muutos huomioisi paremmin myös apteekkien liiketoiminnan tosiasialliset kulut.
 4. Hallitusohjelman mukaan joitain itsehoitolääkkeitä voidaan siirtää apteekkijakelun ulkopuolelle. Mitä ajattelet tästä ja miten varmistaisit lääkitysturvallisuuden, mikäli muutoksia tehdään?
  Lääkkeiden osalta on aina mentävä lääketurvallisuus edellä. Mahdolliset muutokset itsehoitolääkkeiden myynnin osalta olisi välttämätöntä tehdä lääketurvallisuusviranomaisten huolelliseen arviointiin perustuen. Selvää on, että siellä, missä myydään lääkkeitä, on oltava myös riittävää osaamista ja neuvontaa lääkkeiden turvallisen käytön osalta.
 5. Mihin suuntaan kehittäisit suomalaisia verkkoapteekkeja?
  Verkkoapteekit ovat tulleet jo osaksi apteekin palvelutarjontaa. Niiden kehittämisessä on huomioitava aina lääketurvallisuus ja -neuvonta. Lääkkeiden verkkokauppa tulee lisääntymään väistämättä, mutta edelleen kivijalka-apteekeilla on oma tärkeä paikkansa, ja niiden edellytykset toimia jatkossakin on varmistettava.
 6. Mikä on suomalaisen apteekkitoiminnan tulevaisuus? Mihin olemme mielestäsi menossa?
  Haluan nähdä apteekit jatkossakin osana sote-lähipalveluja. Hyvinvointialueiden ja apteekkien palvelujen välillä voisi löytyä monia synergiahyötyjä. Apteekkeja voisi hyödyntää aiempaa enemmän lääkkeiden yhteensopivuuden varmistamisessa ja lääkehoidon kokonaisarvioinnissa. Yhteistyötä kotihoidon, sairaaloiden ja lääkäreiden kanssa on perusteltua kehittää. Apteekkien terveyspisteitä voitaisiin laajentaa nykyisestä. Farmaseuttien ja proviisoreiden rokotusoikeus voi hyödyttää sekä asiakasta että palvelujärjestelmää.

Lue myös

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times