Uutinen

Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

26.02.2018 | 09:03

Teksti : INKERI HALONEN

Jaa artikkeli:

Vain joka kymmenes oli kokenut sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekkikäynnillään.

Suomalaisten apteekkien asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköisen reseptin käyttöönottoon ja kokevat harvoin ongelmia asioidessaan sähköisellä reseptillä apteekissa, selviää Itä-Suomen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. 

Apteekin asiakkaista 96 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sähköiseen reseptiin.

Vain joka kymmenes oli kokenut sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekkikäynnillään.

Yleisimmät ongelmat liittyivät siihen, että reseptillä ei ollut enää jäljellä lääkettä tai resepti oli vanhentunut asiakkaan tietämättä.

Lisää tietoa myös puolesta-asioinnista ja jäljelle jäävien lääkkeiden seurannasta

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, miten asiakkaat seurasivat reseptillä jäljellä olvien lääkkeiden määrää. 79 prosentille oli kerrottu apteekkikäynnin yhteydessä reseptille jäljelle jäävä lääkemäärä.

Puolet asiakkaista kertoi pysyvänsä ajan tasalla sähköisten reseptiensä tiedoista kysymällä apteekista. 45 prosenttia seurasi reseptitietojaan myös lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta ja 38 prosenttia Omakanta-internetpalvelusta.

Apteekki ja pakkaukseen kiinnitetty tarra olivat tiedonlähteinä tavallisimmin 75 vuotta täyttäneille, kun taas Omakantaa käyttivät selvästi enemmän nuoremmat asiakkaat.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten asiakkaat olivat uusineet reseptejää. Puolet asiakkaista oli uusinut sähköisiä reseptejään apteekin kautta. Heistä 92 prosenttia kertoi uusimisen sujuneen ongelmitta.

Tavallisimpia ongelmia olivat pitkät odotusajat, lääkkeen loppuminen ennen uusimista tai epäselvyys reseptin uusimisen tilasta.

Lääkkeitä on mahdollista hakea apteekista myös toisen henkilön puolesta. Joka kolmas oli ostanut lääkkeitä sähköisellä reseptillä jonkun toisen puolesta. Heistä 94 prosenttia koki toisen puolesta asioinnin sujuneen hyvin.

Joillekin ongelmia aiheutti tietämättömyys asiointiin vaaditusta kirjallisesta suostumuksesta. Lisäksi vanhemmat kokivat ongelmalliseksi lasten reseptitietojen puuttumisen Omakanta-palvelusta.

Tutkimuksessa 18 eri kokoista apteekkia ympäri Suomea

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena syksyllä 2015. Apteekit jakoivat yhteensä 2 913 kyselylomaketta täysi-ikäisille asiakkailleen, jotka hakivat sähköisellä reseptillä lääkettä itselleen.

Tutkimuksen toteuttamiseen osallistui 18 eri kokoista apteekkia ympäri Suomen.

Lopullinen aineisto koostui 1 288 lomakkeesta eli vastausprosentti oli 44. Tutkimus julkaistiin kanadalaisessa Journal of Medical Internet Research -lehdessä.