Uutinen

Itsehoitolääkkeiden pakkauksiin lisätään merkintä ”Itsehoitolääke / Receptfritt läkemedel”

30.08.2018 | 08:48

Teksti : ERJA ELO

Myyntiluvallisten ja rekisteröityjen, ilman reseptiä myytävien lääkkeiden ulkopakkauksiin merkitään jatkossa tieto niiden luokittelusta itsehoitolääkkeeksi, kertoo Fimea.

Merkintä helpottaa lääkkeiden erottumista ravintolisistä ja lääkinnällisistä laitteista. Samalla pakkausten merkitseminen yhdenmukaistetaan Ruotsin lääkeviraston vaatimusten kanssa.

Myyntilupien ja rekisteröintien haltijat voivat tehdä muutoksen pakkauksiin seuraavan tuotetietoja koskevan päivityksen yhteydessä.