Hyppää sisältöön

Heikompi hoitoon sitoutuminen kytkeytyi keuhkojen nopeampaan toiminnan heikkenemiseen. Tämä korostaa hoitoon sitoutumisen merkitystä.

Lääkehoitoon sitoutuminen ja hoitotasapainon saavuttaminen on haastavaa monille aikuisena astmaan sairastuneista. Tämä käy ilmi proviisori ja tutkija Iida Vähätalon väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan aikuisiällä alkanutta astmaa sairastavat potilaat sitoutuivat kohtalaisesti, keskimäärin 69-prosenttisesti, pitkäaikaiseen inhalaatiosteroidihoitoon.

Kuitenkin yli puolet potilaista sitoutui pitkäaikaiseen inhaloitavaan steroidihoitoon alle 80-prosenttisesti. 80-prosenttista sitoutumista pidetään hyvän hoitoon sitoutumisen raja-arvona. Potilailla, joilla oli tätä alhaisempi sitoutuminen hoitoon, keuhkojen toiminta huononi nopeammin.

Lisäksi potilaat, joiden astma ei ollut hoitotasapainossa, olivat sitoutuneet inhalaatiosteroidihoitoon hyvässä hoitotasapainossa olevia paremmin (76 % vs. 63 %). Kuitenkin niillä potilailla, joiden astma ei ollut hoitotasapainossa ja jotka sitoutuivat alle 80-prosenttisesti inhalaatiosteroidihoitoon, havaittiin nopeampaa keuhkotoiminnan heikkenemistä verrattuna niihin heikossa hoitotasapainossa oleviin potilaisiin, jotka sitoutuivat hoitoon yli 80-prosenttisesti.

Nopeavaikutteisen avaavaan astmalääkkeen runsas käyttö oli harvinaista aikuisiällä alkanutta astmaa sairastavilla. Kuitenkin jos henkilö sai korkeat pisteet astman oirekyselyssä ja hänen painoindeksinsä oli yli 30, se ennusti pitkäaikaista runsasta avaavan lääkkeen käyttöä.

12 vuoden seuranta

Vaikka astma on yksi yleisimmistä pitkäaikaissairauksista, tutkimustietoa astmapotilaiden lääkekäytöstä pitkältä seuranta-ajalta on vähän

Vähätalo käytti tutkimuksessaan Seinäjoki Adult Asthma Study (SAAS) tutkimuksesta kerättyjä tietoja 12 vuoden seurannan ajalta. Tutkimukseen otettiin mukaan potilaat, joilla diagnosoitiin uusi aikuisiällä alkanut astma 2000-luvun taitteessa. Potilaat kutsuttiin seurantakäynnille 12 vuotta myöhemmin.

– Vertaamalla lääkärin määräämiä annoksia potilaiden apteekista ostamiin KELA:n korvaamiin astmalääkeostoihin oli mahdollista tarkastella potilaan sitoutumista inhalaatiosteroidihoitoon ja arvioida, mitä pitkäaikainen lääkekäyttö kertoi astman tilasta seurantakäynnillä, Vähätalo kertoo.

Aiempien tutkimusten mukaan hoitoon sitoutuminen on heikkoa

Aiempien kansainvälisten tutkimusten mukaan astmapotilaiden sitoutuminen hoitavaan lääkehoitoon on heikkoa. Huonon hoitoon sitoutumisen seurauksia voivat olla keuhkojen toiminnan heikkeneminen, astman hallinnan ja elämänlaadun lasku sekä terveydenhuollon kustannusten nousu.

Lisäksi aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu keuhkoputkia avaavan astmalääkkeen käytön olevan potilailla runsasta, mikä on johtanut lisääntyneisiin astman pahenemisvaiheisiin ja sairaalahoidon tarpeeseen.

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet tulivat apteekkivaihdon piiriin huhtikuussa 2023. Sen seurauksena apteekeissa on panostettu entistä enemmän lääkehoidon oikeanlaisen käytön neuvontaan.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times