Kuva: iStock
Uutinen

Tutkimus: Suoria antikoagulantteja saavat iäkkäät voisivat hyötyä pienemmästä annoksesta

04.12.2023 | 08:48

Teksti : Uutispalvelu Duodecim

Tulokset viittaavat suorien antikoagulanttien olevan tehokkaita, vaikka annoskoko olisi hieman tavallista pienempi.

Uudet suun kautta otettavat suorat antikoagulantit ehkäisevät eteisvärinää sairastavien aivoverenkiertohäiriöitä, mutta ne voivat myös suurentaa verenvuotojen vaaraa. Tuoreen tutkimuksen perusteella ainakin hauraiden ja iäkkäiden potilaiden riskejä voisi pienentää yksinkertaisesti pienentämällä lääkeannosta.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa normaaliannoksia saavia verrattiin pienempiä annoksia saaviin potilaisiin. Potilaat olivat keskimäärin 82-vuotiaita, asuivat hoitokodissa ja sairastivat ei-läppäperäistä eteisvärinää. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista 22 000 potilaasta oli normaalia pieniannoksisemmalla lääkityksellä.

Potilaiden riski sairastua veritulppiin tai menehtyä seurannan aikana oli samansuuruinen riippumatta annosten koosta. Normaaliannoksia saavat sen sijaan kokivat verenvuotoja lähes viidenneksen todennäköisemmin kuin pienempiä annoksia saavat, tulokset osoittivat. Normaaliannostus liittyi verenvuotoihin etenkin yli 80-vuotiailla potilailla.

Tulokset kannattaa varmistaa lisätutkimuksissa ja muissa potilasryhmissä, mutta ne viittaavat suorien antikoagulanttien olevan tehokkaita, vaikka annoskoko olisi hieman tavallista pienempi. Samalla verenvuodot vähentyvät, mikä tekee pienemmistä annoksista myös turvallisempia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.