Lääkehoidon ammattilaiset kehittävät lääkitysturvallisuutta yhdessä. kuva: iStock
Uutinen

Tutkimus ohjaa Valoa

29.03.2022 | 09:33

Teksti : Taru Vanhala

Viime vuonna käynnistyneelle Valtakunnalliselle apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmalle luodaan oma tutkimusstrategia. Valo-ohjelman edistymistä voi nyt seurata myös ohjelman omilla verkkosivuilla.

Apteekkien lääkitysturvallisuustyötä kehittävälle Valo-ohjelmalle työstetään parhaillaan tutkimusstrategiaa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. 

Tutkimusstrategiassa linjataan avohoidon lääkitysturvallisuuden keskeiset lähitulevaisuuden tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sote-palvelujärjestelmän yhteistyönä.

Valo perustuu tutkittuun tietoon

Strategian laatimisessa hyödynnetään lääkitysturvallisuusasiantuntijoiden asiantuntijaryhmää, joka koostuu lääkehoidon ammattilaisista, niin apteekkilaisista, lääkäreistä kuin hoitajistakin. Tavoitteena on saada työ valmiiksi syksyllä 2022.

 – Valo perustuu tutkittuun tietoon. Tutkimusstrategian kautta tunnistamme erityisesti kehittämistä vaativat osa-alueet. Vielä emme tiedä mitkä toimenpiteet osoittautuvat kaikkein vaikuttavimmiksi, mutta valoa näkyy tunnelissa, kuvailee Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Tällä hetkellä käynnissä on vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipron yhteistyöpilotti Vaasassa ja Hämeenlinnassa. Huhtikuun loppuun asti kestävän pilotin tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintamalleja apteekkien ja soteyksiköiden välille.

Valo-verkkosivut julkaistu

Työ apteekkien liittämiseksi vaaratapahtumien raportointijärjestelmään Haiproon käynnistyi jo vuosi sitten Apteekkariliiton sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Heti alkumetreillä ymmärrettiin, että Haipro on vain työkalu ja kyseessä on paljon isompi toiminnanmuutos. Syntyi VALO eli Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma.

Valo-ohjelmaan voi tutustua tänään (29.3.) lanseeratuilla verkkosivuilla.