Suomessa kolme neljäsosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään tarkoitettuja, kun Euroopassa valtaosa (86 %) annetaan rehun tai juomaveden mukana kokonaisille eläinryhmille. kuva: Ingimage
Uutinen

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa on puolittunut kymmenessä vuodessa

22.11.2023 | 09:10

Teksti : Erja Elo

Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on maltillista ja hallittua.

Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynnin väheneminen Euroopassa jatkuu, kertoo Euroopan lääkeviraston tuore ESVAC-raportti.

Raportti kattaa vuosien 2010–2022 tiedot, ja myynti on siinä suhteutettu tuotantoeläinten määrään. Alusta asti mukana olleiden 25 maan yhteenlaskettu kokonaismyynti on puolittunut.

Myös kriittisen tärkeitä antibiootteja myytiin selvästi aikaisempaa vähemmän. Maakohtaiset erot ovat edelleen suuria.

Suomessa käyttö maltillista

Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on maltillista ja hallittua.

Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti väheni Suomessa vuonna 2022 kolmetoista prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja oli matalin koskaan mitattu seurannan aloittamisen jälkeen.

Suomessa kolme neljäsosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään tarkoitettuja, kun Euroopassa valtaosa (86 %) annetaan rehun tai juomaveden mukana kokonaisille eläinryhmille.

Suomen hallittu eläinten antibioottien käyttö näkyy myös siinä, että eläimistä eristetyt bakteerit ovat pääosin herkkiä ensilinjan antibiooteille. Joidenkin taudinaiheuttajien herkkyystilanne on kuitenkin heikentynyt.

Yksityiskohtaiset tiedot eläinten bakteerien resistenssitilanteesta ja antibioottien myynnistä Suomessa löytyvät tuoreesta Finres vet 2022 -raportista.