Kuva: iStock
Uutinen

Psykedeeleistä mallia masennuslääkkeille?

20.11.2023 | 08:21

Teksti : Virpi Ekholm

Suomalaistutkijat etsivät nyt yhdisteitä, jotka tehoaisivat masennukseen kuin psykedeelit, mutta eivät aiheuttaisi aistiharhoja. 

Helsingin yliopiston tutkimus paljastaa uutta tietoa molekyylitason mekanismeista, joilla psykedeelit LSD ja psilosiini vaikuttavat elimistössä ja lievittävät masennusoireita. Psilosiini on sienissä esiintyvän psilosybiinin aktiivinen aineenvaihduntatuote. 

Tutkimus toteutettiin laboratoriossa soluviljelmissä sekä hiirillä. 

– Tulokset voivat auttaa kehittämään uusia, entistä tehokkaampia ja nopeammin vaikuttavia lääkkeitä masennukseen, sanoo tutkimusjohtaja Eero Castrén Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksesta. 

Maailmalla on saatu lupaavia tuloksia psykedeelien tehosta vaikeiden masennusoireiden hoidossa. Psykedeeleille tyypilliset hallusinaatiot eli aistiharhat kuitenkin rajoittavat niiden laajempaa käyttöä. 

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on aiemmin osoittanut, että tavanomaiset masennuslääkkeet sitoutuvat aivoissa BNDF-kasvutekijän TrkB-reseptoriin, mikä lisää hermoston muovautuvuutta. Tämän uskotaan olevan keskeinen mekanismi, jolla masennuslääkkeet lievittävät masennusta. 

– Nyt osoitimme, että myös LSD ja psilosiini sitoutuvat kyseiseen reseptoriin, mutta jopa tuhat kertaa voimakkaammin. Psykedeelien aiheuttamat aistiharhat syntyvät sen sijaan serotoniinireseptorien kautta, eikä TrkB-reseptori osallistu niihin, Castrén kuvailee.

Tutkimus avaa mahdollisuuden etsiä yhdisteitä, jotka lievittäisivät masennusta yhtä tehokkaasti kuin psykedeelit, mutta eivät aiheuttaisi haittavaikutuksena aistiharhoja. 

– Mekin olemme kovasti etsimässä näitä yhdisteitä. Tätä varten perustimme kesäkuussa uuden yrityksen nimeltä Kasvu Therapeutics, jossa tehdään uusien lääkkeiden kehitystyötä, Castrén kertoo. 

Aiempien tutkimusten mukaan tavanomaiset masennuslääkkeet sitoutuvat TrkB-reseptoriin varsin heikosti. Ketamiini ja esketamiini sitoutuvat siihen selvästi hanakammin, mikä voi selittää niiden nopeaa vaikutusta. 

– Myös ketamiinilla on kuitenkin huumaavia ja riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia. Sen vuoksi tarvitsemme uusia, spesifisemmin juuri TrkB-reseptoriin vaikuttavia masennuslääkkeitä, Castrén sanoo.