Oulun yliopistossa voitaisiin kouluttaa vuosittain kymmeniä farmasian ammattilaisia. kuva: Ingimage
Uutinen

Pohjois-Suomen päättäjät vaativat farmasian koulutusta Oulun yliopistoon

07.02.2024 | 09:33

Teksti : Erja Elo

Julkilausuman allekirjoittajina on Pohjolan apteekkariyhdistyksen lisäksi hyvinvointialueiden ylintä johtoa ja maakuntajohtajia.

Joukko Pohjois-Suomen päättäjiä on allekirjoittanut julkilausuman, jossa he vaativat farmasian koulutuksen käynnistämistä Oulun yliopistossa. Farmasiakoulutuksen saamisesta olisi heidän mukaansa suuri hyöty koko pohjoisen Suomen elinvoimalle, huoltovarmuudelle ja alueen ihmisten lääkitysturvallisuudelle.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Oulun kaupunginjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun hyvinvointialueiden ylin johto sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittojen maakuntajohtajat.

Hankkeen veturina toiminut Pohjolan apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja Anu Töyräs toivoo julkilausuman tuovan hankkeelle näkyvyyttä ja rahoitusta. Hanke on edennyt tähän mennessä hyvin, joten hän on toiveikas onnistumisen suhteen.

– Koulutuksen toteutuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Koulutus voisi käynnistyä jo parin vuoden kuluttua, ja Oulun yliopistossa voitaisiin kouluttaa kymmeniä farmasian ammattilaisia vuosittain, hän sanoo.

Elinvoimaa pohjoiseen Suomeen

Julkilausumassa korostetaan, että koulutuksen käynnistäminen loisi elinvoimaa koko Pohjois-Suomelle.

Koulutus tukisi alueella olevaa lääketieteen koulutusta ja mahdollistaisi lääkeosaamisen ja lääkeyritysten klusterin syntymisen Oulun seudulle. Koulutus houkuttelisi uusia opiskelijoita Ouluun ja vahvistaisi sen asemaa opiskelijakaupunkina.

Koulutuksen aloittaminen hyödyttäisi myös apteekkeja, joissa on kova pula farmaseuteista. Tilanne on erityisen haastava pohjoisessa.

Suomen Apteekkariliiton kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta ja noin puolet apteekeista raportoi työvoimapulan olevan jatkuvaa. Työvoimapula voi kaventaa apteekkien palveluita ja aukioloaikoja.

Farmaseuttipula vaivaa pohjoisessa

Farmaseuttipulan taustalla on useita syitä. Farmasian koulutusyksiköt sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa, jolloin suuri osa opiskelijoista jää valmistumisen jälkeen Etelä-Suomeen.

– Farmasian alan koulutuksen saaminen Oulun yliopistoon helpottaisi osin koko Suomen, mutta erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun farmaseuttipulaa, Töyräs sanoo.

Julkilausumassa muistutetaan, että apteekit hoitavat julkista palvelutehtävää. Niillä on lakisääteinen vastuu huolehtia lääkehuollon palveluista omilla sijaintialueillaan ja velvollisuus ohjata ihmisiä lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

– Apteekeissa työskentelevien farmasian ammattilaisten tarjoamalla maksuttomalla lääkeneuvonnalla säästetään tuntuvasti yhteiskunnan kuluja sekä turhia lääkäri- ja päivityskäyntejä, Töyräs sanoo.

Farmasian alan koulutuksen käynnistäminen olisi merkittävää myös pohjoisen Suomen huoltovarmuuden kannalta. Jokaisessa apteekissa on varastossa vähintään kahdeksi viikoksi alueen väestön tarvitsemia lääkkeitä, ja nämä lääkevarastot turvaavat lääkejakelun toimivuutta kriisitilanteissa.

Oulun yliopisto on valmiina

Oulun yliopisto on tehnyt farmasian koulutuksen käynnistämisestä esiselvityksen ja on valmis kouluttamaan sekä farmaseutteja että proviisoreja.

Yliopiston pitää saada opetus- ja kulttuuriministeriöltä tutkinnonanto-oikeus ja varmistaa noin viiden miljoonan euron rahoitus ennen kuin koulutus voidaan aloittaa.

– Pohjoisen Suomen apteekit ovat sitoutuneet yhteistyöhön Oulun yliopiston kanssa. Apteekit ovat valmiita järjestämään työharjoittelupaikat farmaseuttiopiskelijoille, osallistumaan lopputöiden ohjaamiseen sekä pitämään asiantuntijaluentoja opiskelijoille,Töyräs lupaa.