Uutinen

Päivitetty Käypä hoito –suositus tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta valmistui

20.06.2018 | 11:02

Teksti : INKERI MERILUOTO

Jaa artikkeli:

Suosituksen mukaan terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakka- ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa häntä lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa.

Lääkäriseura Duodecim on julkaissut päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisemisestä ja hoidosta.

Suositus lähtee siitä, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, jonka hoito on vaativaa ja ehkäisy siksi erittäin tärkeää.

Suosituksen mukaan terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakka- ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa häntä lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa. 

Edellinen versio on vuodelta 2012. Työryhmässä mukana olleen FaT Terhi Kurkon mukaan suosituksessa on nyt haluttu antaa selvä viesti kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten merkityksestä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa.

Kurko näkee, että apteekkilaisten keskeisin rooli on neuvoa vieroitushoitoon käytettävien lääkkeiden oikeaa käyttö ja tukea lopettajan sitoutumista lääkehoitoonsa.

– Olisi mahtavaa, jos apteekki voisi sopia paikallisesti muun terveydenhuollon kanssa yhteisistä käytänteistä tupakasta vieroituksessa ja apteekin roolista. Apteekkien lääkeneuvontatyössä olisi myös hyvä muistaa tupakoinnin vaikutus lääkehoidon onnistumiseen ja se, miten tupakointi vaikuttaa moniin sellaisiin vaivoihin ja oireisiin, joihin haetaan apteekista itsehoito-opastusta ja -lääkkeitä. 

Apteekin tekemä vieroitustyö on vaikuttavaa, ja sen näytönaste vahvistui

Tieteellinen näyttö apteekkilaisten tekemästä vieroitustyöstä vahvistui uudessa suosituksessa näytönaste B:hen. 

Kurko kertoo, että suositusta laadittaessa meta-analyyseihin otettiin tutkimuksia, joissa apteekin henkilökunta oli tukenut tupakasta vieroitusta.

Interventiot vaihtelivat tavanomaisesta savuttomuutta ja nikotiinikorvaushoidon käyttöä edistävästä neuvonnasta intensiivisempään, useita tapaamisia sisältäviin interventioihin.

– Myös apteekeista toteutettu vieroitus on vaikuttavaa, ja siksi sitä on hyvä toteuttaa Suomessakin. On tärkeää, että farmaseuttisen henkilökunnan vieroitusosaamista ylläpidetään. Apteekkihenkilökunnan keskeisin ja luontevin tehtävä on vieroituslääkehoidon oikean käytön tukeminen, Kurko sanoo.

Kurko muistuttaa, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuus aiheuttaa sekä psyykkistä että fyysistä riippuvuutta, jotka molemmat on hoidettava kestävän hoitotuloksen eli pysyvän savuttomuuden saavuttamiseksi. 

– Fyysisen nikotiiniriippuvuuden hoito on tietenkin tärkeää vieroituksen alussa, mutta pysyvä lopettaminen vaatii elämäntapamuutosta, jossa myös psyykkinen riippuvuus on voitettu.

Kurko vinkkaa, että suosituksessa on päivitetty aiempia ja lisätty monia uusia sellaisia lisämateriaaleja, joista on apua myös apteekkien vieroitustyössä.

Tutustu suositukseen >