Antibioottien hallittu käyttö ei yksin riitä resistenssin hallintaan, vaan markkinoille tarvitaan nopeasti uusia tehokkaita antibiootteja. kuva: Ingimage
Uutinen

Uusia antibiootteja tarvitaan nopeasti – antibioottiresistenssi on hiljainen pandemia

29.11.2022 | 08:35

Teksti : Erja Elo

Antibioottien käyttö ihmisillä ja eläimillä on vähentynyt Suomessa, mutta pelkkä hallittu käyttö ei riitä antibioottiresistenssin hallintaan.

Ihmisillä käytettävien antibioottien kokonaiskulutus on vähentynyt Suomessa kymmenen viime vuoden ajan. Kelan tilastoihin perustuva tutkimustulokset osoittavat myös, että laajakirjoisten antibioottien kulutus on vähentynyt.

Hyvistä tuloksista huolimatta suolistobakteerien, kuten Escherichia colin, resistenssi antibiooteille on lisääntynyt Suomessa ja muualla maailmassa. Tämä lisää merkittävästi kuolemanvaaraa.

Euroopan lääkevirasto arvioi antibioottiresistenssin edenneen jo hiljaiseksi pandemiaksi.

Tuoreen tutkimustiedon perusteella antibioottien hallittu käyttö ei yksin riitä antibioottiresistenssin hallintaan. Markkinoille tarvitaan nopeasti uusilla vaikutusmekanismeilla toimivia tehokkaita antibiootteja sekä uusia hoitomuotoja infektiotauteihin. 

– Ilman laajaa keinovalikoimaa ja globaalia yhteistyötä antibioottien saatavuustilanne voi kriisiytyä jo tulevina vuosina. Antibioottiresistenssin lisääntymisen myötä terveydenhuoltomme palaisi aikaan, jolloin antibiootteja ei vielä ollut keksitty. Tällöin tavallisetkin infektiot olisivat jälleen potilaalle kohtalokkaista, toteaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Tuotantoeläinten antibioottien käyttö lähes puolittunut

Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on vähentynyt Euroopassa merkittävästi vuoden 2011 jälkeen.

Euroopan lääkeviraston tuoreen ESVAC-raportin mukaan myös kriittisen tärkeitä antibiootteja myytiin selvästi aikaisempaa vähemmän. Raportti kattaa vuosien 2010–2021 tiedot. Myynti on suhteutettu raportissa tuotantoeläinten määrään.

Maakohtaiset erot antibioottien käytössä ovat edelleen huomattavia. Vuodesta 2011 mukana olleiden 25 maan antibioottien yhteenlaskettu kokonaismyynti on kymmenessä vuodessa lähes puolittunut. Myynti väheni 23 maassa (4–65 %) ja lisääntyi kahdessa maassa (30–39 %).

Suomessa antibioottien käyttö on maltillista

Suomessa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on Fimean mukaan maltillista ja hallittua. Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti lisääntyi vuonna 2021 viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tulos oli kuitenkin toiseksi matalin koskaan mitattu.

Suomessa yli kaksi kolmasosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään tarkoitettuja, kun Euroopassa valtaosa (87 %) annetaan rehun tai juomaveden mukana eläinryhmille.

Suomen hallittu eläinten antibioottien käyttö näkyy myös siinä, että eläimistä eristetyt bakteerit ovat pääosin herkkiä ensilinjan antibiooteille. Joidenkin taudinaiheuttajien herkkyystilanne on kuitenkin heikentynyt.

Yksityiskohtaiset tiedot eläinten bakteerien resistenssitilanteesta ja antibioottien myynnistä Suomessa löytyvät tuoreesta FINRES-Vet 2021 -raportista.