Suomalaissuosituksen mukaan D-vitamiinin riittävä päiväannos on 10 mikrogrammaa lapsille ja aikuisille. Yli 75-vuotiaille ja joillekin riskiryhmille suositus on 20 mikrogrammaa päivässä. Kuva: iStock
Uutinen

Nykyinen D-vitamiinin päiväannoksen yläraja ei ole täysin riskitön

26.06.2023 | 10:55

Teksti : Uutispalvelu Duodecim

Tutkitut annokset olivat jopa kymmenkertaisia nykysuosituksiin verrattuna.

Päivittäisen D-vitamiinin saannin turvallinen yläraja on nykysuosituksissa 100 mikrogrammaa (4 000 IU), mutta tuoreen katsaustutkimuksen perusteella näin suureen päivittäiseen saantiin voi liittyä veren kalsiumrunsautta ja mahdollisesti muita haittoja.

Tulokset perustuvat 22 aikaisemman tutkimuksen aineistojen ja 13 000 potilaan tietojen yhteisanalyysiin, ja niiden perusteella 3 200–4 000 IU:n päiväannos D3-vitamiinia yli puolen vuoden ajan voi aiheuttaa osalle käyttäjistä veren kalsiumrunsautta. Käytännössä riski on kuitenkin pieni ja tarkoittaa vain noin neljää lisätapausta tuhatta potilasta kohden.

Tutkijat selvittivät myös mahdollisia muita haittavaikutuksia, mutta tulokset olivat epävarmoja. Näin suuret päivittäiset D-vitamiiniannokset saattoivat hieman suurentaa kaatumisten ja sairaalahoitojen todennäköisyyttä, mutta yhteydet olivat heikohkoja.

Vaikka tutkijat pitävät tuloksiaan uskottavina, he kehottavat silti suhtautumaan niihin pienellä varauksella. Monissa nyt analysoiduissa tutkimuksissa D-vitamiinilisien haittavaikutuksia ei selvitetty kovin kattavasti, joten tulokset eivät välttämättä anna täyttä kuvaa pitkäaikaisen ja suuriannoksisen D-vitamiinilisien käytön vaikutuksista.

Suomalaissuosituksen mukaan D-vitamiinin riittävä päiväannos on 400 IU (10 mikrogrammaa) lapsille ja aikuisille. Yli 75-vuotiaille ja joillekin riskiryhmille suositus on 800 IU (20 mikrogrammaa) päivässä. Nyt tutkitut 4 000 IU:n annokset ovat siis jopa kymmenkertaisia nykysuosituksiin verrattuna.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä.