Uutinen

Midatsolaami vaihtokelpoisten listalle

13.05.2015 | 09:02

Teksti : TIINA KUOSA

Vaihtokelpoisten listä täydentyi yhteensä 106 valmisteella.

Rinnakkaisvalmisteita näistä on 49. Uusina listalle pääsivät midatsolaamin lisäksi myös suolistoinfektiolääke nystatiini ja ihotautilääke klobetasoli.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 57 valmistetta. Uusina valmisteina näiden joukossa ovat natriumpikosulfaatin yhdistelmävalmiste ummetukseen, veritautilääkkeet bivalirudiini ja konestaattialfa, viruslääkkeet gansikloviiri, atatsanaviiri ja dolutegraviiri sekä viruslääkeyhdistelmä lamivudiini, abakaviiri ja dolutegraviiri.

Mukana ovat myös solunsalpaajalääkkeet metotreksaatti, metyyliaminolevulinaatti, patsopanibi ja vismodegibi, immuunivasteen muuntaja belimumabi, hengitystiesairauksien lääke omalitsumabi, kortikosteroidien ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmiste hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet, myrkytysten hoitoon käytettävä lääkeaine hydroksokobalamiini sekä ultraäänikuvausaine rikkiheksafluoridi.

Luettelosta on poistunut 68 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Fimean vahvistama lista on voimassa heinäkuun alusta syyskuun loppuun.

Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7 916.