Uutinen

Lähes 4000 vieroitushoitoa tarvitsevaa hakee lääkkeet turvatusti apteekeista

11.02.2017 | 14:09

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:

Yli 380 yksityistä apteekkia toimittaa Suomessa lääkkeitä vieroitushoidossa oleville henkilöille erityisen apteekkisopimuksen kautta.

Suomessa lähes 4 000 asiakasta saa päihde- tai lääkeriippuvuuden hoitoon tarvitsemansa lääkkeet apteekista erityisen apteekkisopimuksen kautta, selviää Apteekkariliiton jäsenapteekeilleen tekemästä kyselystä.

Vieroitushoidossa oleva voi noutaa yhdellä hakukerralla vain pienen määrän lääkkeitä ennalta valitsemastaan apteekista – oman turvallisuutensa takia.

Järjestely vähentää vieroitushoidossa käytettävien lääkkeiden väärinkäytön riskiä. Näin apteekki tukee päihde- ja lääkeriippuvuudesta kärsivää henkilöä hoidon toteuttamisessa.

Palvelua tarjoaa yli 380 yksityistä apteekkia ympäri Suomea, ja se on osa apteekkien vastuullisuustyötä. Päihdehoitoon erikoistuneet lääkärit ja apteekkarit kehittivät apteekkisopimusjärjestelyn vuonna 2005.

Vieroituksessa käytetään joskus huumausaineita

Apteekkisopimuksen allekirjoittava henkilö sitoutuu hankkimaan vieroitushoidossa tarvitsemansa lääkkeet vain yhdestä valitsemastaan apteekista ja pienissä erissä, yleensä noin viikon annos kerrallaan.

Sopimuksen tehnyt henkilö antaa lääkärilleen oikeuden saada sopimusapteekista tietoja lääketoimituksista ja lääkehoidon toteutumisesta.

Vierotushoito toteutetaan yleensä joko pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä tai huumausaineiksi luokitelluilla lääkkeillä.

– Apteekkisopimusta voidaan hyödyntää periaatteessa kaikilla potilailla, jotka käyttävät jotain väärinkäyttöön tai liikakäyttöön soveltuvaa lääkettä. Potilaan on helpompaa toteuttaa lääkevieroitusta suunnitellusti, kun hallussa on kerrallaan vain pienehköjä lääkemääriä, kertoo päihdelääkäri Hannamari Linna Oulun kaupungin päihdepalveluista.

Apteekkisopimus voi olla tarpeen myös muista syistä. Esimerkiksi joissain tilanteissa itsetuhoisuus tai lääkeainemyrkytykset voivat olla syy rajoittaa lääkkeiden saantimääriä.

Keskitetty hoito auttaa irti riippuvuudesta

Hannamari Linnan mielestä vieroitushoito onnistuu parhaiten, kun lääkehoito keskitetään yhteen hoitopaikkaan ja yhdelle lääkärille.

Lääkevieroittautuja tarvitsee yleensä myös psykososiaalista tukea esimerkiksi päihdehoidon yksiköstä tai terveysaseman omalta hoitajalta.

Päihdelääkärin mielestä apteekit ovat onnistuneet vieroitushoitolääkkeiden jakelussa hyvin.

– Apteekkien kanssa yhteistyö on sujunut pääasiassa oikein hyvin. Epäselvissä tilanteissa henkilökunta ottaa herkästi yhteyttä, mikä on hyvä asia, Linna sanoo.

Apteekin velvollisuutena on ilmoittaa hoitavalle lääkärille, jos potilas yrittää esimerkiksi hakea hoito-ohjelmasta poikkeavia, väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä, tai jos hän yrittää hankkia vieroitushoitolääkkeitä muualta kuin omasta sopimusapteekistaan.

Asiakkaiden kanssa harvoin ongelmia

Oulun Merikosken apteekissa on tälläkin hetkellä kymmeniä apteekkisopimusasiakkaita. Apteekin näkökulmasta järjestely toimii hyvin.

– Väärinkäytösyrityksiä tai riitoja asiakkaiden kanssa on harvoin. He hakevat lääkkeensä sovitusti siitä apteekista, johon ovat sitoutuneet, kertoo proviisori Päivi Martinsen.

Martinsenin havaintojen mukaan lääkärit kontrolloivat nykyään PKV-lääkkeiden ja huumausaineiden määräämistä tiukemmin kuin ennen.

– Apteekeissa on varsinaisen apteekkisopimusjärjestelmän ulkopuolella paljon asiakkaita, joille lääkäri on kirjoittanut reseptiin pienen annoksen lyhyellä hakuvälillä.

Vieroitushoitojakso voi kestää laskevilla annostuksilla lyhimmillään joitakin viikkoja. Osa potilaista käyttää pientä määrää tasaisena ylläpitoannoksena vuosienkin ajan, jotta riippuvuus pysyisi hallinnassa.

Apteekkisopimuksesta ja apteekkien muusta vastuullisuustyöstä kertoi Pohjolan Apteekkipäivässä Oulussa lauantaina Brand Manager Katariina Kalsta Apteekkariliitosta.