Uutinen

Korvaavia adrenaliini-injektoreita pian saatavilla

06.04.2018 | 12:34

Teksti : ELINA AALTONEN

Asiakas tarvitsee valmisteelle lääkäriltä reseptin, mutta lääkärin ei tarvitse kirjoittaa erityislupahakemusta eikä jokaiselle asiakkaalle tarvitse erikseen hakea erityislupaa Fimeasta.

Suomeen tuodaan korvaavia adrenaliini-injektoreita normaalisti markkinoilla olevien injektoreiden saantihäiriöiden ajaksi.

Korvaavan valmisteen nimi on Emerade, ja sitä on saatavilla kahta eri vahvuutta: 300 mikrogramman ja 150 mikrogramman.

Emeradelle on myönnetty määräaikainen erityislupa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas tarvitsee valmisteelle lääkäriltä reseptin, mutta lääkärin ei tarvitse kirjoittaa erityislupahakemusta eikä jokaiselle asiakkaalle tarvitse erikseen hakea erityislupaa Fimeasta.

Määräaikainen erityislupa koskee molempia vahvuuksia ja on voimassa elokuun loppuun asti.

300 mikrogramman vahvuista Emerade-injektoria on tämänhetkisen arvion mukaan saatavilla viikolla 16. 150 mikrogramman vahvuutta saa tarvittaessa lyhyellä viiveellä.

Emerade-injektorin hinta asiakkaalle on 76,34 euroa. Emerade-injektorista ei saa Kela-korvausta.

Emerade-injektorit ovat vastaavia kuin Suomessa markkinoilla olevat EpiPen- tai Jext-injektorit, mutta niissä ei ole suomenkielisiä pakkaustekstejä tai ohjeita.

Apteekista annetaan asiakkaalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot, jotta hän osaa käyttää erityisluvallista injektoria oikein.