Hyppää sisältöön

APTEEKKARIN VAALITENTTI | SDP:n mielestä alan kehittäminen ja toiminnan ohjaaminen on tärkeää tehdä yhteistyössä muun sote-alan kehittämisen kanssa. 

SDP:n edustajana Apteekkari-lehden vaalitenttiin vastasi kansanedustaja Ilmari Nurminen. Pirkanmaan vaalipiirisssä ehdolla oleva Nurminen on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien ja ollut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen vuodesta 2019.

1. Tuleeko apteekkitoimintaa ohjata ja kehittää jatkossa ensisijaisesti terveydenhuollon vai kaupallisten tavoitteiden näkökulmasta?

– Apteekkialaa tulee kehittää terveyspoliittisista lähtökohdista. Apteekkitoimintaa ja lääkehuoltoa on tärkeää ohjata myös kustannustehokkaampaan suuntaan, ja apteekkien tosiasiallinen kannattavuus tulee huomioida. SDP:n mielestä alan kehittäminen ja toiminnan ohjaaminen on tärkeää tehdä yhteistyössä muun sote-alan kehittämisen kanssa. Lääkkeiden jakelun sääntelyllä mahdollistetaan järkevän lääkehoidon toteutumista. Vähittäisjakelun ja siihen liittyvien palveluiden tulee toteutua nimenomaan turvallisuuden ja saatavuuden näkökulmista.

2. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus turvataan jatkossakin maankattavana lähipalveluna?

– Turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että lääkkeet pysyvät asiantuntijoiden neuvonnan piirissä. Monissa maissa, joissa itsehoitolääkkeiden myyntiä on vapautettu, lainsäädäntöä on jouduttu lääkitysturvallisuussyistä myöhemmin kiristämään. Lääkeneuvonnan järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti myös etämyynnissä, mikä tukisi ja täydentäisi lääkkeiden jakelua ja saatavuutta.

3. Tuleeko verkkoapteekkitoimintaa kehittää osana lähiapteekkien verkostoa vai erillisenä liiketoimintana?

– Suomen apteekkiverkosto on kattava, mutta verkkoapteekkitoiminta täydentää lääkejakelua erityisesti harva-alueilla. Kunhan apteekkitoiminnan perustana pysyy toimiva lääkeneuvonta, on verkkoapteekkitoiminnan kehittämiselle monia vaihtoehtoja. SDP ei näe estettä erilliseen liiketoimintaan perustuvan verkkoapteekkitoiminnan kehittämiseen ilman kivijalkakytköstä.

4. Millaisena näet apteekin roolin hyvinvointialueilla?

– On syytä tarkastella parhaita keinoja, joilla apteekkitoiminta ja hyvinvointialueet voivat tukea työssään toisiaan. Laadukasta lääkeneuvontaa tulee olla aina saatavilla, ja hyvinvointialueilla on tärkeää seurata lääkehoitojen toteutumista yhteistyössä apteekkialan toimijoiden kanssa. Parhaat keinot olla osana asiakkaiden hoitopolkuja muotoutuvat hyvinvointialueiden toiminnan vakiintuessa ja kehittyessä. 

5. Mikä voisi olla apteekin rooli lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa, omaishoitajien tukemisessa tai sosiaalihuollon palveluyksiköiden auttamisessa?

– Yhteistyön tiivistämisellä olisi positiivisia vaikutuksia siihen, kuinka voimme parhaiten tukea eri tilanteissa olevien ihmisten tarvetta laadukkaalle, turvalliselle ja matalan kynnyksen lääkeneuvonnalle.

SDP:n linja apteekkikysymyksissä

Vaalitentissä suurimmat puolueet

Apteekkari-lehti kysyi viiden suurimman puolueen sosiaali- ja terveysasioihin perehtyneiltä kansanedustajilta, millaisia apteekkeja koskevia päätöksiä seuraavalla hallituskaudella on odotettavissa, jos heidän puolueensa on vallan kahvassa.

Lue myös kokoomuksen Sari Sarkomaan, perussuomalaisten Arja Juvosen, keskustan Markus Lohen sekä vihreiden Maria Ohisalon haastattelut.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times