Onnistunut lääkehoito on investointi, sanoo Sari Sarkomaa. Kuvankäsittely Laura Vanhapelto, kuva Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta
Artikkeli

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: "Apteekkitoimintaa tulee kehittää osana terveydenhuoltoa"

08.03.2023 | 10:40

Teksti : Erja Elo

APTEEKKARIN VAALITENTTI | Sarkomaan mukaan apteekkitaloutta on uudistettava vastuullisesti, eikä kilpailullisuuden lisäämisessä saa tinkiä laadusta.

Kokoomuksen edustajana Apteekkari-lehden vaalitenttiin vastasi kansanedustaja Sari Sarkomaa. Helsingin vaalipiirissä ehdolla oleva Sarkomaa on koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri ja röntgenhoitaja, kansanedustajana hän on työskennellyt vuodesta 1999 lähtien. 

1. Tuleeko apteekkitoimintaa ohjata ja kehittää jatkossa ensisijaisesti terveydenhuollon vai kaupallisten tavoitteiden näkökulmasta?

– Apteekkitoimintaa tulee kehittää osana terveydenhuoltoa, lääkkeiden käyttäjän ja yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta. On tärkeää toteuttaa uudistuksia, jotka edistävät lääkkeiden järkevää käyttöä, taittavat lääkekorvauskustannusten kasvua ja laskevat lääkkeiden hintoja. Kilpailullisuuden lisäämisessä ei tule tinkiä laadusta. Apteekkitaloutta on uudistettava vastuullisesti.

2. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus turvataan jatkossakin maankattavana lähipalveluna?

– Lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuudesta, saavutettavuudesta ja turvallisuudesta on pidettävä tinkimättömästi kiinni kaikissa apteekkeja koskevissa uudistuksissa. Onnistunut lääkehoito on investointi. Toimiva neuvonta ja lääkkeiden oikea käyttö lisäävät terveyttä, toimintakykyä sekä alentavat muun terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

3. Tuleeko verkkoapteekkitoimintaa kehittää osana lähiapteekkien verkostoa vai erillisenä liiketoimintana?

– Verkkoapteekkitoimintaa on kehitettävä määrätietoisesti varmistaen matalan kynnyksen lähipalvelu, lääkkeet akuuttiin tarpeisiin ja farmaseuttinen työ. Tässä on hyödynnettävä muiden Pohjoismaiden kokemuksia. On mahdollistettava omien reseptien tarkastelu verkkoapteekissa ja apteekkien yhteistyö farmaseuttisen neuvonnan tarjoamisessa. Näen riskejä, jos verkkoapteekkitoimintaa lähdetään kehittämään täysin erillään muusta apteekkitoiminnasta ja terveydenhuollosta. Kokoomuksella ei puolueena ole vielä yksiselitteistä kantaa verkkoapteekkien kehittämiseen.

4. Millaisena näet apteekin roolin hyvinvointialueilla?

– Vahvistaisin apteekkien roolia järkevässä lääkehoidossa, omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Apteekkien ja hyvinvointialueiden kumppanuudessa on käyttämättömiä mahdollisuuksia. Samoin annosjakelun hyödyntämisessä. Matalan kynnyksen terveyspisteet voisivat keventää sote-keskusten kuormitusta ja antaa esimerkiksi influenssarokotuksia.

5. Mikä voisi olla apteekin rooli lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa, omaishoitajien tukemisessa tai sosiaalihuollon palveluyksiköiden auttamisessa?

– Palvelusetelit vauhdittaisivat vanhusten ja monisairaiden lääkehoidon arviointeja vähentäen ikääntyneiden ihmisten ”ambulanssirallia”. Apteekit voisivat tukea omaishoitajien työtä ja sosiaalihuollon lääkehoitojen turvallisuutta.

Kokoomuksen linja apteekkikysymyksissä

  • Kokoomus ilmoittaa eduskuntavaaliohjelmassaan tavoitteekseen keventää apteekkisääntelyä vastuullisen markkinatalouden hengessä.
  • Helsingin Sanomien kyselyssä (HS 15.1.23) puolue kannatti reseptivapaiden lääkkeiden myyntiä kaupoissa sekä apteekkien määrän ja sijainnin sääntelystä luopumista.
  • Puolueella ei ollut selvää kantaa apteekkien proviisoriomistajuudesta luopumiseen tai siihen, pitäisikö sallia vain verkossa toimivat apteekit.

Vaalitentissä suurimmat puolueet

Apteekkari-lehti kysyi viiden suurimman puolueen sosiaali- ja terveysasioihin perehtyneiltä kansanedustajilta, millaisia apteekkeja koskevia päätöksiä seuraavalla hallituskaudella on odotettavissa, jos heidän puolueensa on vallan kahvassa.

Lue myös perussuomalaisten Arja Juvosen, keskustan Markus Lohen sekä vihreiden Maria Ohisalon haastattelut.