Apteekki on olennainen osa hoitopolkua, jota ilman moni lääkärin määräämä hoito jäisi kesken tai kokonaan toteutumattac, sanoo vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Kuvankäsittely Laura Vanhapelto, kuva Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta
Artikkeli

Vihreiden Maria Ohisalo: Apteekki on olennainen osa hoitopolkua

24.02.2023 | 09:00

Teksti : Erja Elo

APTEEKKARIN VAALITENTTI | Vihreiden mielestä on tärkeää huolehtia, että apteekkien palvelut eivät heikkene, kun apteekkijärjestelmää uudistetaan.

Vihreiden edustajana Apteekkari-lehden vaalitenttiin vastasi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Helsingissä asuva kansanedustaja on puolueensa puheenjohtaja. Yhteiskuntatieteiden tohtori ja valtiotieteiden maisteri Ohisalo on työskennellyt aiemmin muunu muassa sisäministerinä.

1. Tuleeko apteekkitoimintaa ohjata ja kehittää jatkossa ensisijaisesti terveydenhuollon vai kaupallisten tavoitteiden näkökulmasta?

– Apteekit ovat ensisijaisesti osa terveydenhuoltoa. Siten apteekkijärjestelmän kehittämisessä etusijalla on oltava terveydenhuollon tukeminen ja asianmukaisesta lääkkeidenkäytöstä huolehtiminen.

2. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus turvataan jatkossakin maankattavana lähipalveluna?

– Lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuudesta on huolehdittava koko maassa. Kun apteekkijärjestelmää uudistetaan, on huolehdittava, että palvelut eivät heikkene.

3. Tuleeko verkkoapteekkitoimintaa kehittää osana lähiapteekkien verkostoa vai erillisenä liiketoimintana?

– Myös apteekkien verkkokaupan tulee olla osa terveyshuoltojärjestelmäämme. Sen takaamiseksi verkkoapteekkeja on varminta kehittää ja laajentaa osana lähiapteekkien toimintaa. Apteekkien välistä yhteistyötä verkkokaupassa on kehitettävä ja sen esteitä sääntelyssä poistettava.

4. Millaisena näet apteekin roolin hyvinvointialueilla?

– Apteekki on olennainen osa hoitopolkua, jota ilman moni lääkärin määräämä hoito jäisi kesken tai kokonaan toteutumatta. Apteekeissa kuluttaja voi saada neuvontaa moneen mieltä askarruttavaan kysymykseen matalalla kynnyksellä. Siksi on tärkeää, että apteekeissa on jatkossakin osaavaa henkilöstöä, ja hyvinvointialueiden ja apteekkien yhteistyö toimii saumattomasti.

5. Mikä voisi olla apteekin rooli lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa, omaishoitajien tukemisessa tai sosiaalihuollon palveluyksiköiden auttamisessa?

– Vastuu lääkkeiden määräämisestä on oltava aina lääkärillä. Apteekissa voidaan kuitenkin antaa lisäneuvontaa lääkkeen ottamiseen, nostaa esiin lääkkeiden mahdollisia yhteisvaikutuksia ja opastaa resepti- ja itsehoitolääkkeiden yhtäaikaisessa käytössä. Omaishoitajille suunnatut palvelut voisivat olla apteekeissa nykyistä isommassa roolissa.

Omaishoitajat huolehtivat läheisen lääkehoidosta, joka voi olla hyvinkin vaativaa ja stressaavaa. Useissa kyselyissä on tullut esiin, että apteekkien palvelut, kuten reseptien uusiminen, lääkelistan päivitys, annosjakelupalvelu ja puhelinpalvelut, ovat omaishoitajille erityisen tärkeitä. Myös sosiaalihuollon yksiköt hyötyvät samantyyppisistä palveluista, ja niiden tarjoaminen parantaa lääkehoidon turvallisuutta.

Vihreiden linja apteekkikysymyksissä

  • Vihreiden poliittinen ohjelma 2023–2027 määrittelee, että apteekkilupien myöntämistä tulee vapauttaa tinkimättä lääketurvallisuudesta ja lääkkeiden alueellisesta saatavuudesta.
  • Vihreät linjaavat, että Suomeen tulee luoda lupajärjestelmä itsehoitolääkkeiden muualla kuin apteekeissa tapahtuvaan myyntiin.
  • Helsingin Sanomien kyselyssä (HS 15.1.23) vihreät kannattivat apteekkien määrän ja sijainnin sääntelystä luopumista sekä reseptivapaiden lääkkeiden myyntiä kaupoissa.
  • Puolue ei kuitenkaan luopuisi apteekkien proviisoriomistuksesta.
  • Vihreillä ei ollut selvää kantaa siihen, pitäisikö sallia vain verkossa toimivat apteekit.

Vaalitentissä suurimmat puolueet

Apteekkari-lehti kysyi viiden suurimman puolueen sosiaali- ja terveysasioihin perehtyneiltä kansanedustajilta, millaisia apteekkeja koskevia päätöksiä seuraavalla hallituskaudella on odotettavissa, jos heidän puolueensa on vallan kahvassa.

Lue myös perussuomalaisten Arja Juvosen ja keskustan Markus Lohen haastattelut.