Uutinen

Fimean selvitys: Lääketaksaan ja apteekkiveroon tehty vuosien varrella lukuisia muutoksia

19.01.2021 | 08:49

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Fimea selvitti lääketaksaan, apteekkimaksuun ja apteekkiveroon vuosien saatossa tehtyjä muutoksia ja muutosehdotuksia. Tuoreessa selvityksessä arvioidaan myös muutosten mahdollisia esteitä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on selvittänyt lääketaksaan, apteekkimaksuun ja apteekkiveroon vuosien varrella tehtyjä muutoksia ja muutosehdotuksia. Lääketaksaa, apteekkiveroa ja -maksua koskevia muutosehdotuksia on tehty viimeisten vuosikymmenien aikana yli 20.

Ehdotuksissa toistuvat vaatimukset apteekkien myyntikatteen kohtuullistamisesta ja pienentämisestä. Muutoskeinoina on esitetty muun muassa apteekkiveron poistamista tai puolittamista yhdistettynä lääketaksan leikkaamiseen. Lisäksi on esitetty apteekkiveron progression kiristämistä, jonka vaikutukset kohdentuisivat erityisesti liikevaihdoltaan isoihin apteekkeihin.

Muutosehdotukset eivät ole edenneet, jos niiden valmistelua ei ole saatu tehtyä yhdellä hallituskaudella tai isot toimijat ovat vastustaneet muutosta. 

Selvityksen mukaan poliittinen tahtotila ja reunaehdot ovat kirkastuneet vasta viime vuosina hallitusohjelmien kirjausten ja viimeisimpänä lääkeasioiden tiekartan myötä.

Apteekkijärjestelmää tarkasteltava kokonaisuutena

Lääkealan tiekarttaan kirjattuina tavoitteina on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista ja toisaalta kohtuullistaa lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta. Muutoksen keskeisiä elementtejä ovat lääketaksa ja apteekkivero.

Fimean selvitys korostaa, että lääketaksan ja apteekkiveron keskinäisen riippuvuuden takia näihin tehtäviä muutoksia tulee tarkastella yhtäaikaisesti, vaikka muutoksia tehtäisiinkin vaiheittain tai toisistaan irrallisina.

Selvitys muistuttaa myös, että muutokset edellyttävät huolellisia ennakkolaskelmia ja muutosten vaikutusarviointeja sekä muutoksien jälkeen vaikutusten tarkkaa seurantaa.

Fimean selvitys pohjautuu viranomaisraportteihin, lainsäädäntömuutosten asiakirjoihin sekä eri sidosryhmien julkaisuihin ja muutosehdotuksiin.