Hyppää sisältöön

Apteekkien proviisorit ja farmaseutit voivat pian antaa rokotuksia. Rokotusoikeuden laajentamista koskeva asetusmuutos astunee voimaan jo toukokuun alusta. Valtioneuvosto hyväksyi sosiaali- ja terveysministeriön esityksen rokotusoikeuden laajentamisesta torstaina.

Asetusmuutoksen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan apteekkien henkilöstön osaamista pyritään hyödyntämään entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Muutoksen tavoitteena on, että esimerkiksi syksyisten kausirokotusten antaminen olisi tehokkaampaa. Lisäksi muutoksella halutaan helpottaa työvoimapulan kanssa kamppailevan terveydenhuollon taakkaa. Asetuksen perustelumuistion mukaan muutoksella ennakoidaan myös sosiaali-ja terveydenhuollon palveluverkon supistumista lähivuosina.

Haasteena tilavaatimus

Rokotusoikeus edellyttää apteekkien ammattilaisilta riittävän koulutuksen suorittamista, ja sitä varten on oltava tai perustettava erillinen terveyspalveluyritys, kuten apteekin Terveyspiste. Rokottaminen ei siis jatkossakaan ole varsinaisesti apteekin toimintaa, vaikka se voikin tapahtua apteekin tiloissa.

Apteekkariliiton alkuvuodesta tekemän kyselyn mukaan noin kolmannes apteekkareista olisi valmis perustamaan rokotuksia varten Terveyspisteen tai muun terveyspalveluyrityksen, ellei sellaista jo ole. Tällä hetkellä apteekkien Terveyspisteitä on Suomessa noin 30.

Noin puolet apteekkareista hyödyntäisi rokotusten järjestämisessä terveyspalveluita tarjoavaa yhteistyökumppania.

Apteekkariliitto arvioi, että tiloihin liittyvä tiukka byrokratia voi olla joissain apteekeissa rokotustoiminnan este. Aluehallintovirasto (AVI) vaatii apteekin rokotustoiminnalle vähintään 12 neliön tilat, ja harvalla apteekilla on tällaista ylimääräistä tilaa tarjolla.

Samaan aikaan rokotuksia tarjoavat terveyspalveluyritykset hakevat rokotustoiminnalle luvan Valviralta, joka ei edellytä vastaavia tilakriteereitä. Terveyspalveluyritykset saavat siis rokottaa vaikka pelkän sermin takana.

Apteekkariliiton mukaan tilanne on epätasa-arvoinen.

Täydentää julkisen terveydenhuollon palvelua

Rokotusten saaminen apteekeista täydentää julkisen terveydenhuollon palvelua. Apteekin ammattilaisten lisäksi rokotuksia voivat lakimuutoksen jälkeen antaa muiden muassa hammaslääkärit, lähihoitajat, laboratoriohoitajat sekä perushoitajat.

Alle 18-vuotiaiden rokotuskäytäntöihin ei tule muutoksia. Uudet ammattiryhmät saavat rokottaa vain 18 vuotta täyttäneitä, joiden kohdalla ei ole syytä epäillä, että rokotettavalla on suurentunut riski saada rokotteesta vakavia ja välittömiä haittavaikutuksia.

Tällä hetkellä rokotuksia saavat antaa lääkärit sekä rokotuskoulutuksen saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Lisäksi koronarokotuksissa on ollut käytössä joitakin poikkeusjärjestelyjä, joilla rokotusoikeus on annettu esimerkiksi lähihoitajille.

Apteekeista on voinut saada rokotuksen, jos apteekin tiloissa on toiminut erillinen yritys, jonka työntekijällä, esimerkiksi sairaanhoitajalla, on ollut rokotusoikeus. Asetusmuutoksen jälkeenkin farmaseuttien ja proviisoreiden rokotustoiminta on järjestettävä muun kuin apteekkiyhtiön kautta.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 1 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 1 times
Disagreed 0 times