Apteekit voisivat olla mukana esimerkiksi lääkehoidon seurannassa. Jos lääkehoito ei tehoa, se on tarpeeton ja aiheuttaa turhia kustannuksia. kuva: Mikko Mäntyniemi
Uutinen

Apteekkariliitto: Apteekit valmiita tukemaan rationaalisen lääkehoidon tavoitteita – työvoiman saanti ja talous huomioitava

27.10.2023 | 09:23

Teksti : Erja Elo

Lääkehoitojen toteutumisessa on vielä paljon parannettavaa. Apteekeissa on osaamista ja halua toteuttaa rationaalisen lääkehoidon tavoitteita, mutta siihen on oltava taloudelliset edellytykset ja riittävästi työvoimaa, Apteekkariliitto painottaa.

Fimea on hiljattain luonnostellut ehdotuksen rationaalisen lääkehoidon ja -huollon valtakunnallisista tavoitteista.

Luonnos liittyy sosiaali- ja terveysministeriön tiedolla johtamisen toimeksiantoon. Sen taustalla on Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan rationaalisen lääkehoidon toteutuminen varmistetaan, ja lääkehoidon ja -huollon ohjausta kehitetään osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta. 

Fimean luonnos on ollut kommentoitavana lokakuun alkupuolen ajan, ja Suomen Apteekkariliitto on kommentoinut sitä..

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler pitää tärkeänä, että rationaalinen lääkehoito on kirjattu reunaehtona hallitusohjelmaan. 

– On arvokasta, että rationaalisen lääkehoidon ohella lääkehuolto on huomioitu suunnitelmissa nyt ensimmäistä kertaa. Asiakirja kokoaa yhteen keskeiset lääkehoitojen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Kun hallitusohjelman kirjauksia lähdetään valmistelemaan, tavoitteita on syytä peilata tämän asiakirjan tavoitteisiin, hän sanoo.

Apteekit tarvitsevat lisää resursseja

Apteekkariliitto muistuttaa Fimealle jättämässään lausunnossa, että rationaalisen lääkehoidon tavoitteet edellyttävät apteekkien toimintaedellytysten turvaamista. Liiton lausunnon mukaan apteekeissa on osaamista ja halua tukea rationaalisen lääkehoidon ja -huollon tavoitteita. Apteekit voisivat olla mukana esimerkiksi lääkehoidon seurannassa. 

Apteekeilla on kuitenkin oltava tätä varten riittävästi työvoimaa ja taloudelliset toimintaedellytykset. Näiden nykytilanne ei Sandlerin mukaan käy täysin ilmi Fimean lausunnoilla olleesta ehdotuksesta.

– Apteekit eivät pysty ottamaan uusia tehtäviä, jos niillä ei ole resursseja. Farmaseuttipula on valtakunnallinen haaste, joka uhkaa jo nykyisellään apteekkipalveluiden saatavuutta. Pulaa osaajista on sekä suurissa kaupungeissa että pienillä paikkakunnilla, hän kertoo.

Taloudellisia toimintaedellytyksiä koetellaan monessa apteekissa. Apteekkariliiton arvion mukaan tällä hetkellä jo noin 20 prosentilla apteekeista on taloudellisia vaikeuksia.

– Apteekkitalouden kokonaisuudistus on välttämätön rationaalisen lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkien näiden tavoitteiden näkökulmasta on tärkeää huolehtia, että apteekkijärjestelmä on pitkäaikavälillä kantokykyinen ja toimiva, Sandler toteaa.

Apteekkitalouden kokonaisuudistus on välttämätön rationaalisen lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi

Charlotta Sandler

Lääkehoidon seuranta vaatii toimia

Yksi rationaalisen lääkehoidon toteutumisen kulmakivistä on lääkehoidon seurannan onnistuminen. Jos lääkehoito ei tehoa, se on tarpeeton ja aiheuttaa turhia kustannuksia.

Apteekkihenkilöstön ammattiosaamista voitaisiin hyödyntää lääkehoidon seurannassa, mutta siihen tarvitaan kansallista ohjausta. Sandlerin mukaan olisi määriteltävä ne välttämättömät potilastiedot, joiden tulisi olla apteekin saatavilla lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi. Apteekilla tulisi myös olla oikeus tehdä tarvittavia kirjauksia potilaiden lääkityslistoihin.

Apteekkariliitto korostaa, että terveydenhuollon ja apteekkien välille on välttämätöntä saada viestintäkanava, jotta lääkehoidon seurannassa tehdyistä huomioista voidaan välittää tieto lääkityksestä vastaavalle lääkärille.

Farmaseuttisen osaamisen ydintehtävä

Sandlerin mukaan lausunnoilla ollut asiakirja korostaa positiivisella tavalla vaikuttavuuden parantamista.

– Lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden paranemista tulee tavoitella ja apteekit voivat olla siinä keskeisessä roolissa, hän sanoo.

Apteekkariliitolle yksi keskeinen tavoite on kustannustehokkuuden lisääminen työn sujuvoittamisen kautta.

– Rationaalisen lääkehoidon edistäminen on farmaseuttisen osaamisen ydintehtäviä. On huolehdittava siitä, että farmasian ammattilaiset voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi apteekkien lääkevaihto-oikeuksia on tarpeen laajentaa saatavuushäiriötilanteissa, Sandler sanoo.