Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaisemassa oppaassa kerrotaan lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvistä toimintatavoista.

Tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt annosjakelun toiminnalle ja lisätä siten lääkitysturvallisuutta.

Yhtenäistä toimintamallia ei ole ollut aikaisemmin, vaan käytännöistä on sovittu paikallisesti. Toimintamalli on tarkoitettu ohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköille, apteekeille ja terveyskeskuksille.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala on tyytyväinen ohjeisiin. Hänestä yhtenäisistä pelisäännöistä on hyötyä silloin, kun annosjakelutoimintaa suunnitellaan apteekkien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kesken.

– Yhtenäisten ohjeiden merkitys on suuri etenkin silloin, kun koneellista annosjakelutoimintaa ollaan aloittamassa. Mikäli toiminta on jo vakiintunutta, ovat hyvät toimintatavat todennäköisesti jo käytössä, Kujala sanoo.

Oppaan tavoitteena on selkeyttää eri ammattiryhmien ja potilaan lääkitystä toteuttavien tahojen tehtäviä ja vastuita.

– Yhteisellä suosituksella on varmasti merkitystä siinä, että annosjakelupalvelun prosessit tulevat tutummiksi, Kujala sanoo.

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -opas on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kansaneläkelaitoksen (Kela), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Oppaaseen ->

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times