Hyppää sisältöön

Lääkkeiden annosjakelua ryhdytään kehittämään. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tavoitteena on varmistaa lääkitysturvallisuus ja henkilöstöresurssien tehokas käyttö annosjakelussa. Kehittäminen on kirjattu pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelmaan.

STM tilaa seuraavaksi Fimealta selvityksen, jossa määritellään annosjakeluun osallistuvien toimijoiden tehtävät, vastuut ja toiminnan vähimmäisvaatimukset. Selvityksen osana päivitetään myös opas koneellisen annosjakelupalvelun hyvistä toimintatavoista.

– Selvitys tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Tämä on olennaisen tärkeää onnistuneen lopputuloksen kannalta, toteaa Fimean kehittämisasiantuntija Leena Reinikainen.

Annosjakelutoiminta kasvanut viime vuosina

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa lääkkeitä toimitetaan kerta-annoksiin pakattuina yleensä noin kahden viikon erissä. Toiminta on kasvanut viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana merkittävästi

Aikaisemmin lääkkeet jaettiin käsityönä annosdosetteihin paikallisesti apteekeissa, mutta sittemmin pakkaaminen on koneellistunut ja muuttunut suuren mittakaavan toiminnaksi.

Lääkitysturvallisuutta tulee kehittää

Tarve lainsäädännön uudistamiselle tunnistettiin muun muassa vuonna 2023 laaditussa selvityksessä.

Viime talvena Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) puolestaan nosti esiin tarpeen lääkitysturvallisuuden parannuksille, kun se selvitti Satakunnassa tapahtunutta annosjakeluonnettomuutta. Otkes suositteli muun muassa, että tiedon jakamisessa organisaatioiden välillä hyödynnetään jatkossa Apteekkariliiton sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen luomaa lääkitysturvallisuuden Valo-ohjelmaa kaikilla hyvinvointialueilla.

STM:n mukaan selkeyttä kaivataan myös annosjakelupalvelun rahavirtoihin ja kilpautuksiin, joita varten on tarpeen määritellä hyvät käytännöt.

Annosjakelupalvelua tarjoavat avohuollon apteekit ja hankkijana on yleensä hyvinvointialue.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 7 times
Said to be thoughtful 3 times
Has raised questions 1 times
Disagreed 0 times