Sairaanhoitaja Jessi Hallaranta ja hammaslääkäri Linda Päivinen vastaanottavat potilaita Kauniaisten apteekin terveyspisteessä. kuva: Mikko Käkelä
Artikkeli

Sairaanhoitaja voi pitää vastaanottoa apteekin yhteydessä, mutta voiko lääkäri?

06.10.2023 | 08:59

Teksti : Erja Elo

Apteekit hakevat suuntaa terveyspalveluiden tuottamiseen. Apteekkien terveyspisteissä sairaanhoitajat ovat tuttu näky, mutta myös hammaslääkärin ja lääkärin vastaanottoja on kokeiltu.

Yhä useampi apteekki tarjoaa tiloissaan muiden terveydenhuollon ammattilaisten palveluja. Näin apteekit keventävät terveydenhuollon kuormaa, auttavat sairauksien ehkäisyssä ja helpottavat kansalaisten hoitoon pääsyä.

Apteekkikentällä on kuitenkin epäselvyyttä siitä, millaisia terveyspalveluja niiden tiloissa voidaan tarjota ja millä ehdoilla. Apteekit toivovat tähän linjausta Fimealta.

Kauniaisten apteekissa ja Vantaan Kivistön apteekissa on toiminut kiertävä hammaslääkäri, ja keväällä Korpilahden apteekissa kokeiltiin mallia, jossa lääkäri oli fyysisesti paikalla apteekin erillisessä hoitohuoneessa.

– Apteekit hakevat parhaillaan suuntaa siihen, minkälaista yhteistyötä niiden on mahdollista tehdä paikkakunnan asiakkaiden palvelemiseksi ja terveydenhuollon kuormituksen keventämiseksi. Tarkoituksena ei ole korvata, vaan täydentää alueen muita terveyspalveluita, sanoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Suomessa toimii 27 apteekin terveyspistettä

Kaikkein pisimpään apteekkien yhteydessä on työskennellyt sairaanhoitajia. Useimmiten he toimivat apteekkarien perustamissa terveyspisteissä, joita on Suomessa 27. Terveyspisteet toimivat osakeyhtiömuodossa, niillä on vastuulääkäri ja toiminnalle on haettu lupa aluehallintovirastosta. 

Osa apteekeista tarjoaa terveyspalveluja yhteistyökumppanien kautta.

Apteekin terveyspisteiden toiminta painottuu vahvasti terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn.

– Yhä useampi apteekki tarjoaa nykyään sairaanhoitajan palveluja. Apteekin sairaanhoitajalta saa luontevasti esimerkiksi rokotteen tai lääkeinjektion samalla, kun sen käy ostamassa. Apteekeissa tehdään paljon myös esimerkiksi korvahuuhteluita, joihin on vaikea saada aikaa perusterveydenhuollosta, kertoo Tiina Koskenkorva.

Matalan kynnyksen terveyspalveluille on kysyntää. Valtioneuvosto selvitti vuonna 2021 väestön odotuksia apteekkitoiminnalle. Selvityksen perusteella valtaosa suomalaisista käyttäisi apteekeissa tarjottavia terveydenhuollon palveluita nykyistä enemmän, jos niitä olisi tarjolla. Kyselyyn vastasi 1 650 kansalaista.

Apteekkien terveyspisteissä voi esimerkiksi testauttaa laboratorioarvoja. kuva: Mikko Käkelä

Apteekki auttaa, kun julkiselle ei pääse

Farmaseutti-sairaanhoitaja Minna Vapa oli perustamassa Jämsän apteekkiin terveyspistettä vajaat kaksi vuotta sitten ja hän on vastannut sen toiminnasta siitä lähtien. 

Asiakkaita riittää niin paljon, että hänen työaikansa kuluu pitkälti sairaanhoitajan tehtäviin. Hän tekee korvahuuhteluita, rokottaa ja pistää lääkeinjektioita, hoitaa haavoja ja poistaa ompeleita.

Vapa on saanut myös joukon vakioasiakkaita, sillä esimerkiksi säännöllisesti lääkeinjektioita ostavista moni ottaa pistoksen apteekkikäynnin yhteydessä.

– Tyytyväiset asiakkaat ovat suositelleet palvelua tuttavilleen, joten olemme saaneet puskaradion kautta paljon uusia asiakkaita. 

Terveyspisteen asiakasmääriä kasvattavat julkisen puolen jatkuvasti pitenevät jonot. Esimerkiksi korvahuuhteluajat menevät Jämsän terveysasemalla pitkälle tulevaisuuteen, mutta kuulon heikkenemisestä kärsivä asiakas pääsee korvahuuhteluun apteekissa nopeasti.

Pieni vaiva heikentää elämänlaatua

Terveydenhuollon näkökulmasta mitättömiltä tuntuvat vaivat voivat heikentää asiakkaiden elämänlaatua. Oudot oireet voivat aiheuttaa hätäännystä ja ahdistusta.

– Asiakas rauhoittuu usein jo siitä, että kuuntelen valkoinen takki päällä, tutkin rauhassa ja kerron, että kyseessä on esimerkiksi ihan normaali ikääntymisen mukanaan tuoma vaiva, Vapa kertoo.

Moni tulee apteekkiin varmistamaan, olisiko syytä varata lääkäriaika. Välillä oireet ovat hälyttäviä: kerrankin Vapa ohjasi verta yskivän potilaan kiireesti lääkärille. Toisessa ääripäässä ovat asiakkaat, jotka uskovat vakaasti sairastuneensa esimerkiksi ihosyöpään. Pelko sulaa kasvoilta, kun diagnoosi on ihottuma ja hoidoksi riittää kortisonivoide.

– Monen vaivan pystyisi hoitamaan farmaseutin neuvoilla ja itsehoitolääkkeillä, Vapa sanoo. 

Hän ottaa asiakkailta myös laboratorionäytteitä. Apteekki tekee yhteistyötä diagnostiikkayrityksen kanssa. Lähtökohtaisesti Vapa ei katso tuloksia, mutta järjestelmä hälyttää poikkeavista arvoista automaattisesti. 

– Jos asiakkaalla epäillään verikokeiden perusteella esimerkiksi veritulppaa ja hoito on aloitettava kiireellisesti, silloin joko minä tai Synlabin hälytysrinki on häneen yhteydessä.

Terveyspiste sopisi kaikkiin apteekkeihin

Vapa sai viime vuonna Suomen Sairaanhoitajilta Nouseva tähti -tunnustuspalkinnon hyvästä työstä, koska hän on kehittänyt hoitotyötä sairaanhoidon ja farmasian moniosaajana.

Hänen mielestään lähes kaikkiin apteekkeihin kannattaisi perustaa terveyspiste, koska ne ovat luonteva lisä apteekin palveluille. Perusterveydenhuollon ruuhkautumisen vuoksi sairaanhoitajille riittää töitä.

– Pystyn hoitamaan terveyspisteessä pieniä vaivoja, joten terveysasemalta vapautuu aikoja kiireellisille potilaille. Kannatan lämpimästi myös farmaseuttien rokotusoikeutta, koska ihmiset ottavat influenssa- tai punkkirokotteen sen varmemmin, mitä helpommaksi se tehdään. Rokottaminen sinänsä ei ole vaikeaa.

Hampaat kuntoon apteekissa 

Kauniaisten apteekissa odotetaan Fimean kannanottoa siihen, voiko apteekin tiloissa toimia hammaslääkärin vastaanotto.

Apteekin terveyspisteessä aloitti toukokuussa hammaslääkäri. Apteekin yhteistyökumppani on kahden hammaslääkärin perustama yritys nimeltä Luokse liikkuva hammashoito. 

Liikkuvilla hammaslääkäreillä on mukanaan kaikki potilasvastaanottoon tarvittavat työvälineet potilastuolista röntgenlaitteisiin ja paikkausvälineisiin. He kiertävät Uudellamaalla palvelutaloissa ja kodeissa, joissa he hoitavat esimerkiksi iäkkäitä ja huonosti liikkuvia henkilöitä.

Apteekin tiloissa hammaslääkäri on ottanut potilaita vastaan lauantaisin akuutisti ja ajanvarauksella. Hän on hoitanut särkypotilaita, paikannut hampaita, kiinnittänyt irronneita paikkoja, tehnyt hammastarkastuksia, hammaskiven poistoa ja hampaiden valkaisua.

Palvelua on tarkoitus laajentaa arki-iltoihin, jolloin Kauniaisten julkinen hammashuolto on suljettu, mutta palvelun jatkuminen on epäselvää.

– Aluehallintovirasto on antanut apteekille luvan pitää terveyspistettä ja hammaslääkärillä on Valviran lupa ottaa potilaita vastaan apteekin tiloissa. Meille oli yllätys, että lääkärin vastaanottoon apteekin terveyspisteessä tarvitaan myös Fimean lupa, kertoo apteekkari Tiina Heikkilä.

Heikkilän mielestä lääkkeiden määräämisen ei pitäisi olla ongelma, koska jos potilas tarvitsee toimenpidettä varten antibioottia tai kipulääkettä, hammaslääkäri kirjoittaa sähköisen reseptin ennen vastaanottoaikaa ja potilas voi noutaa lääkkeet valitsemastaan apteekista. 

– On erikoista, jos hammaslääkäripalvelua ei saa järjestää apteekin terveyspisteen tiloissa, mutta kauppakeskuksen käytävällä se on ainakin teoriassa hyväksyttävää, hän sanoo.

Hammaslääkäri Linda Päivisen työvälineet kulkevat auton takakontissa. kuva: Mikko Käkelä

Fimealta selvityspyyntö

Korpilahden apteekki aloitti maaliskuussa yhteistyön jyväskyläläisen Mediverstaan kanssa. Yritys on jo vuosien ajan tarjonnut terveyspalveluja ikäihmisten koteihin Keski-Suomessa.

Mediverstas toimi apteekin hoitohuoneessa, jossa työskentelivät vuorotellen sairaanhoitaja sekä lääkäriyrittäjä, joka päivysti apteekissa kerran viikossa neljän tunnin ajan. Suosittu palvelu piti kuitenkin laittaa jäihin.

– Fimea lähetti meille toukokuussa selvityspyynnön. Tämä tuntuu surulliselta, koska aluehallintovirasto oli tarkastanut tilat ja Mediverstaalla oli lupa toimia apteekin tiloissa, sanoo apteekkari Lauri Viitanen.

Hän painottaa, ettei apteekilla ja Mediverstaalla ole minkäänlaisia keskinäisiä kytköksiä, eikä tarkoitus ole todellakaan lisätä tarpeetonta lääkkeiden käyttöä. Viitanen haluaa palvella asiakkaita viidentuhannen asukkaan maalaistaajamassa, jossa julkinen terveydenhuolto on ylikuormittunut.

– Minä en edes millään tavalla rikastu tällä palvelulla, vaan kyse on asiakkaiden palvelemisesta.

Sairaanhoitaja Jessi Hallaranta tarkistaa potilaan korvat ennen korvahuuhtelua. kuva: Mikko Käkelä

Yritys kaatui byrokratiaan

Sairaanhoitaja otti apteekissa verinäytteitä ja teki paljon verenpaineen mittauksia. Lääkärin vastaanotolla kävi useita ikäihmisiä ajokorttitarkastuksissa, koska palveluun on julkisella puolella kuukausien jono.

– Kun apteekki ilmoitti lääkäripalvelun loppumisesta, eräskin ajan varannut vanhempi mies hätääntyi, koska ei pystyisi koko kesänä liikkumaan autolla.

Viitasen mielestä on erikoista, että apteekkien toivotaan olevan tiukemmin osana muuta terveydenhuoltoa, mutta käytännössä uusien palvelujen tarjoaminen on tehty vaikeaksi. Hän rakennutti apteekkiin hoitohuoneen alun perin siksi, koska olisi halunnut perustaa terveyspisteen. Yritys kaatui byrokratian vaatimuksiin.

– Kylmä tosiasia oli, että minun olisi pitänyt perustaa terveyspistettä varten osakeyhtiö, hankkia vastuulääkäri ja palkata oma sairaanhoitaja. Kirjanpitäjäni sanoi, että pienellä apteekilla ei ole sellaiseen yksinkertaisesti varaa. Jos Fimea nyt kieltää yhteistyön Mediverstaan kanssa, joudun purkamaan koko hoitohuoneen.

Viitanen on selvittänyt mahdollisuutta pelkän sairaanhoitajapalvelun järjestämiseen yhteistyökumppanin kautta, mutta todennäköisesti sekään ei onnistu, koska pelkille sairaanhoitajapalveluille ei ole riittävästi kysyntää pienellä paikkakunnalla.

Apteekilla ei ole kytköstä

Mediverstaan lääkäri Markku Aarnio ihmettelee Fimean toimintaa, koska Mediverstas on saanut tarvittavat toimintaluvat aluehallintavirastosta.

– Fimea ilmeisesti tulkitsee lakia niin, että minulla olisi apteekin kanssa jokin kytkös lääkkeiden myymisestä, mutta näin ei ole. Aina kun kirjoitan asiakkaalle reseptin, sanon, että lääkkeen voi hakea mistä apteekista tahansa.

Aarnio pitää Fimean selvityspyyntöä erikoisena, koska monen terveysaseman ja sairaalan kanssa toimii samassa rakennuksessa apteekki.

Aarnion visiona oli laajentaa Mediverstaan toimintaa niin, että hän olisi kivijalka-apteekin kautta tarjonnut etälääkäripalveluja myös muihin apteekkeihin esimerkiksi Kainuussa.

Fimea ei ole vielä antanut asiassa ennakkopäätöstä. Fimea ei myöskään kommentoi tapausta tai siihen liittyviä säädöksiä edes yleisellä tasolla.