Hyppää sisältöön

Apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma Valo esiteltiin tiistaina farmasian maailmankongressi FIP:n posterinäyttelyssä Sevillassa. Ohjelma herätti kiinnostusta, ja ständillä pysähtyi farmasian ammattilaisia ympäri maailman tutustumassa suomalaiseen yhteistyömalliin.

– Meidän kansallisen tason lääkitysturvallisuustyö eri organisaatioiden välillä teki vaikutuksen kansainvälisiin kollegoihin. Työtä lääkitysturvallisuuden eteen tehdään joka puolella, mutta aivan vastaavaan ohjelmaan en ole törmännyt. Esimerkiksi naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa työtä tehdään vain ketjutasolla, kertoo posteria esitellyt Valon projektipäällikkö Tiina Koskenkorva.

Valo-ohjelma pohjautuu pitkälti apteekeissa käyttöön otettuun vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haiproon. Raportointijärjestelmän potentiaali herätti myös keskustelua Sevillassa.

– Monia mietitytti, voitaisiinko farmaseuttisen työn merkitystä lääkehaittojen ehkäisyssä ja siten päivystyskäyntien vähenemisessä osoittaa aineiston avulla, Koskenkorva kertoo.

Yksi Valo-ohjelmasta vaikuttunut oli eteläafrikkalainen sairaala-apteekissa työskentelevä Carole De Beer.

– On erittäin hienoa, että jaatte tietoa kansallisella tasolla. Lääkitysturvallisuustyötä tehdään valitettavan usein omissa siiloissa ja tieto ei liiku. Me farmasian ammattilaiset olemme hieman arkoja tuomaan esiin omia virheitämme. Meidän täytyy rohkaistua jakamaan tietoa, se on ainua keino oppia, hän sanoo.

De Beer tunnistaa haasteet avoapteekkien ja lääkäreiden välisessä yhteistyössä.

– Ammattikuntien välillä on muureja ja niiden murtaminen vaatii paljon työtä. Olisi hienoa, jos saisimme lanseerattua jotain Valo-ohjelman kaltaista myös Etelä-Afrikkaan. Haasteena on, että meillä on monta eri provinssia, joilla kaikilla on oma terveysministeriö. Mahdotonta se kuitenkaan ei ole, De Beer sanoo toiveikkaana.

Vuoden ikäinen Valo-ohjelma on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteisponnistus, jolla on laajasti yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö Tiina Koskenkorva muistuttaa, että tärkein työ tehdään ruohonjuuritasolla.

– Kansallisen tason työ ei olisi mahdollista ilman apteekissa tehtävää jokapäiväistä lääkitysturvallisuustyötä. Jokainen Haipro-ilmoitus on tärkeä, Koskenkorva summaa

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times