Tulehduskipulääkkeiden käyttöön on yhdistetty useita terveysriskejä. Kuva: iStock
Uutinen

Tulehduskipulääke uhkaa diabeetikon sydäntä

08.08.2023 | 08:56

Teksti : Virpi Ekholm, Hanna Hyvärinen

Tulehduskipulääkkeitä käyttäneillä tyypin 2 diabeetikoilla havaittiin suurentunut riski päätyä sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan vuoksi.

Tanskalainen rekisteritutkimus osoittaa, että tulehduskipulääkkeiden lyhytaikainen käyttö lisää sydämen vajaatoiminnan riskiä tyypin 2 diabetesta sairastavilla. 

Tarkastelussa oli mukana noin 331 000 vuosina 1998–2021 tyypin 2 diabetekseen sairastunutta potilasta, joilla ei ollut todettu aiempaa sydämen vajaatoimintaa, reumaattista sairautta tai tulehduskipulääkkeiden käyttöä kolme kuukautta ennen diagnoosia.

Seurannan aikana potilaista noin 23 000 joutui sairaalaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Niillä, jotka olivat käyttäneet tulehduskipulääkkeitä edeltävän kuukauden aikana, riski oli 43 prosenttia suurempi kuin muilla.

Erityisen paljon tulehduskipulääkkeiden käyttö lisäsi riskiä yli 80-vuotiailla sekä niillä diabeetikoilla, joiden HBA1c-arvo oli koholla tai jotka eivät olleet aiemmin käyttäneet lääkärin määräämiä tulehduskipulääkkeitä.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön on yhdistetty useita erilaisia terveysriskejä, minkä vuoksi esimerkiksi Fimea on luokitellut tulehduskipulääkkeet riskilääkkeiksi. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy muun muassa munuaisongelmia sekä mahasuolikanavan verenvuotoriski.