Hyppää sisältöön

Vuoteen 2026 ulottuva strategia ehdottaa, että apteekissa voitaisiin suositella hoitoa joihinkin vaivoihin ilman lääkärin konsultaatiota. Myös lääkemääräyksiin halutaan lisää liikkumavaraa.

Ruotsissa on julkistettu uusi lääkestrategia vuosille 2024–2026. Strategian lähtökohdiksi on määritelty potilasturvallisuus, lääkkeiden saatavuus, ympäristökysymykset sekä kotimainen ja eurooppalainen kliininen lääkekehitys.

Näiden lisäksi strategiassa nostetaan esiin apteekin ammattilaisten osaamisen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Strategian mukaan tarkasteluun tulee ottaa esimerkiksi farmasian ammattilaisten mahdollisuus ehdottaa hoitoja joihinkin määrättyihin vaivoihin ilman, että niihin tarvitaan lääkärin määräämää reseptiä.

Vastaava uudistus toteutettiin hiljattain Englannissa.

Lääkevaihdon seuraava askel

Niin ikään strategia ehdottaa, että lääkärin kirjoittamissa resepteissä määriteltäisiin jatkossa joidenkin lääkeryhmien osalta vain vaikuttava aine tietyn valmisteen sijaan. Apteekissa sitten tehtäisiin lopullinen valinta sopivasta valmisteesta, muun muassa valmisteen hinnan ja saatavuuden perusteella.

Strategian mukaan kyseessä olisi 20 vuotta sitten käyttöön otetun geneerisen apteekkivaihdon seuraava askel.

Strategia korostaa ylipäätään farmaseuttista osaamista potilaiden hoitoketjussa ja lääkehoitojen optimaalisessa toteutumisessa. Sen mukaan ”lääkeosaamista on oltava hoidon kaikilla tasoilla, olipa kyse lääkkeiden määrääjistä, lääkkeiden toimittajista tai lääkkeiden potilaille antajista. Osaamisen on oltava tehtävän vaatimusten mukaista kaikissa ketjun osissa”.

Ruotsissa hiljattain julkaistusssa selvityksessä nousi esiin puutteita etenkin itsehoitolääkkeiden apteekkien ulkopuolisessa myynnissä ja käsittelyssä.

Strategia myös muistuttaa, että jo pitkään on tiedetty, että jos määrättyä lääkitystä ei noudateta, se aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Niinpä ”kaikki toimijat, jotka kohtaavat potilaan hänen lääkehoidossaan, voivat tukea potilasta hyvään hoitoon ja lääkemääräysten noudattamiseen”.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times