Hyppää sisältöön

Perussuomalaisten edustajana Apteekkari-lehden vaalitenttiin vastasi kansanedustaja ja sote-valiokunnan jäsen Arja Juvonen. Hän korostaa apteekkitoiminnan kehittämisessä potilasturvallisuutta, huoltovarmuutta ja lähipalveluita.

1. Tuleeko apteekkitoimintaa ohjata ja kehittää jatkossa ensisijaisesti terveydenhuollon vai kaupallisten tavoitteiden näkökulmasta?

– Apteekit ovat osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja niitä on perusteltua kehittää osana sitä, potilasturvallisuus, toimitusvarmuus ja huoltovarmuus etusijalla. Ihmiset odottavat myös neuvontaa ja palveluja. Kansanterveydellisesti olisi hyvä, että apteekki voisi tarjota esimerkiksi verenpaineen tai verensokerin mittausta ja antaa influenssarokotuksia.

2. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus turvataan jatkossakin maankattavana lähipalveluna?

– Pidän lääkeneuvonnan saatavuutta erityisen tärkeänä siksi, että monet itsehoitolääkkeitä ostavat käyttävät säännöllisesti reseptilääkkeitä. Heillä tulee olla mahdollisuus kertoa muusta lääkityksestään ja kysyä, voiko lääkkeitä käyttää samanaikaisesti. Lähipalvelun saatavuus on erityisen tärkeää silloin, kun lääkkeeseen liittyy annostelulaite, jonka käyttöä voi olla tarpeen opettaa. Harvinaisten sairauksien kohdalla on erittäin tärkeää, että lääketuotantoa ja saatavuutta on. Suomi ikääntyy ja ihmiset asioivat apteekissa – verkoston on oltava kattava.

3. Tuleeko verkkoapteekkitoimintaa kehittää osana lähiapteekkien verkostoa vai erillisenä liiketoimintana?

– Verkkoapteekkitoimintaa on syytä kehittää osana nykyistä apteekkien verkostoa, ensisijaisesti potilasturvallisuus ja lääkkeiden tasapuolinen saatavuus huomioiden. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus apteekkien puhelinpalveluihin ja verkkoasiointiin esimerkiksi infektioiden aikana.

4. Millaisena näet apteekin roolin hyvinvointialueilla?

– Apteekeilla voisi olla nykyistäkin suurempi rooli, ja palveluja olisi syytä kehittää tähän suuntaan terveydenhuoltojärjestelmän resurssien saamiseksi tehokkaaseen käyttöön. Jos esimerkiksi rokotusta varten pitää käydä ensin lääkärillä hakemassa resepti, sen jälkeen apteekissa hakemassa rokote ja sitten palata terveysasemalle rokotteen pistämistä varten, resurssit eivät ole tehokkaassa käytössä. Perusteltua olisi selvittää, voisiko rokotuksia hoitaa apteekissa, jos siellä työskentelee sairaanhoitaja.

Apteekkien neuvonta on ensiarvoista. Erityisesti ikääntyneiden palveluissa on tärkeää, että joku ohjaa, neuvoo ja auttaa. Lähiapteekit voisivat tehdä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa monin tavoin. Miksei myös koulujen, koska nuorillakin on paljon kysyttävää.

5. Mikä voisi olla apteekin rooli lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa, omaishoitajien tukemisessa tai sosiaalihuollon palveluyksiköiden auttamisessa?

– Lääkehuollon turvallisuutta voidaan lisätä ja tehostaa esimerkiksi lääkkeiden koneellisen annosjakelun avulla. Tällöin asiakkaalle ei jää suuria määriä käyttämättömiä lääkkeitä, jos lääkitys lopetetaan tai sitä muutetaan. Yhteistyö annosjakelua käyttävien hoivayksikköjen kanssa on tärkeää. Omaishoitajille annettu tuki ja neuvonta on tärkeää. Lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja lääkelistoja tulee seurata. Kun lääkkeet vaihtuvat rinnakkaislääkkeisiin, niitä ei välttämättä tunnista. Lääkevirheiden ennaltaehkäisy on merkittävä osa potilasturvallisuutta.

Perussuomalaisten linja apteekkikysymyksissä

Vaalitentissä suurimmat puolueet

Apteekkari-lehti kysyi viiden suurimman puolueen sosiaali- ja terveysasioihin perehtyneiltä kansanedustajilta, millaisia apteekkeja koskevia päätöksiä seuraavalla hallituskaudella on odotettavissa, jos heidän puolueensa on vallan kahvassa.

Viisiosaisessa juttusarjassa on aiemmin julkaistu keskustan kansanedustajan Markus Lohen ja vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon haastattelut. 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times