kuva: Helsingin yliopisto
Uutinen

Mia Sivén on maailman ensimmäinen kestävän farmasian apulaisprofessori

26.03.2024 | 12:55

Teksti : Erja Elo

Uusi professuuri edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa kestävää kehitystä on korostettu jo pitkään, mutta professuuri nostaa toiminnan uudelle tasolle.

– Kestävän farmasian tutkimuksessa kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä. On ymmärrettävä keskinäisriippuvuuksia ja tarkasteltava kestävyysnäkökulmia läpi lääkkeen elinkaaren, korostaa varadekaani Mia Sivén, joka aloittaa kestävän farmasian apulaisprofessorina 1. toukokuuta. 

Sivénillä on taustaa teollisuusfarmasiassa, joten tutkimusta suunnataan erityisesti kestävään lääkkeiden valmistukseen ja innovatiivisiin lääkemuotoihin sekä ohjaavien toimintatapojen kehittämiseen lääkealan kestävyyden ja resilienssin lisäämiseksi.

Kestävän farmasian osaajia yhteiskuntaan

Kestävän farmasian professuurissa korostuu yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä tutkimuksen että opetuksen kautta.

Professuurin kautta koulutetaan monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja suuntaan, joka huomioi paremmin kestävyysnäkökulmia ja ympäristöä.

– Opiskelijat ovat tulevaisuuden rakentajia ja kestävyyshaasteiden ratkaisijoita! Asiantuntijuuden ja ongelmanratkaisutaidon rinnalle tarvitaan myös aimo annos uteliaisuutta ja päättäväisyyttä. Näitä haluaisin herättää opiskelijoissamme, sanoo Sivén.

Professuurin ovat mahdollistaneet lukuisat farmasian kestävän kehityksen rahastoon tehdyt lahjoitukset vuodesta 2020 lähtien, esimerkiksi Apteekkariliitto lahjoitti rahastoon 100 000 euroa. Tehtävään oli 55 hakijaa Suomesta ja ulkomailta.