Apteekit vähentävät lääkkeiden aiheuttamaa ympäristökuormaa keräämällä lääkejätteen asiakkailta ja toimittamalla hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Kuva: Katja Lösönen.
Uutinen

Apteekkariliitto lahjoittaa 100 000 euroa Helsingin yliopistolle

16.12.2021 | 12:30

Teksti : Erkki Kostiainen

Yliopiston tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri.

Apteekkariliitto lahjoittaa hallinnoimastaan Pro Farmasia -rahastosta Helsingin yliopistolle 100 000 euroa farmasian kestävän kehityksen edistämiseen. Liiton hallitus päätti asiasta torstaina

Helsingin yliopiston tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. Sen kautta koulutetaan farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan.

Tulevien farmaseuttien ja proviisorien halutaan omaksuvan kestävän kehityksen lähtökohdat olennaisena osana ammatti-identiteettiään. 

Lääkealalla kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi ympäristövaikutusten huomioimista lääkkeiden kehityksessä, tuotannossa ja jakelussa sekä lääkkeiden käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten hallintaa.

– Kestävän farmasian professuuri on tärkeä koko toimialan kannalta. On hienoa, että Suomessa tehdään maailman mittakaavassa ainutlaatuista ja uraa uurtavaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi farmasian alalla. Tätä arvokasta työtä tahdomme osaltamme tukea, sanoo Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Apteekkariliiton lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euron ja sitä suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi.

Farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen kiittää Apteekkariliittoa erittäin merkittävästä lahjoituksesta farmasian koulutuksen ja tutkimuksen tueksi. 

– Kestävyys on Helsingin yliopiston ja farmasian tiedekunnan strategisesti läpileikkaava asia, jonka hyväksi teemme hartiavoimin töitä joka päivä. Tulevien sukupolvien koulutus ja tutkimuksen kärkihankkeet kotimaassa ja kansainvälisesti luovat hyvää pohjaa tulevan professuurin avaamiseen, täyttämiseen ja aktiiviseen toimintaan. Yhteiskunnallisestikin merkittävä positio takaa tutkimusperustaisen kestävyysasioiden kehittämisen koko lääkealan hyväksi, Hirvonen toteaa.

Kestävän farmasian professuuria voi tukea myös pienemmillä lahjoituksilla suoraan Farmasian kestävän kehityksen rahaston kautta. Rahasto ei ole mukana valtion vastinrahaohjelmassa.