Uutinen

Kysely: Valtaosa lääkäreistä katsoo, että Suomessa syödään liikaa antibiootteja

29.06.2018 | 10:16

Teksti : INKERI MERILUOTO

Jaa artikkeli:

Lähes yhdeksän kymmenestä kertoi toivovansa kollegoiltaan vastuullisempaa antibioottien käyttöä ainakin joskus - hiukan vajaa 40 prosenttia vastasi toivovansa tätä jopa usein.

Lääkäreiden mielestä Suomessa määrätään liikaa antibiootteja, kertoo lääkeyhtiö Pfizerin lääkäreille tekemä kysely.

Kyselyyn vastasi noin 200 lääkäriä. Heistä 74 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomessa määrätään liikaa antibiootteja.

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, kokevatko lääkärit, että he ovat määränneet antibiootteja turhaan. Runsas kolmannes vastaajista vastasi, että näin on käynyt joskus. Puolet lääkäreistä vastasi, että harvoin.

Joka viides lääkäri oli taipunut potilaan vaatimukseen

Epävarman diagnoosin vuoksi antibiootteja oli määrännyt vajaa kolmannes vastaajista. Potilaan vaatimukseen lääkekuurista ol puolestaan taipunut joka viides kyselyyn vastannut lääkäri.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista kahdestasadasta vastaajasta olivat toisaaltaan myös kieltäytyneet antamasta lääkekuuria, vaikka potilas oli sitä vaatinut.

Lääkärit löysivät petrattavaa paitsi omasta, myös kollegoiden toiminnasta. Lähes yhdeksän kymmenestä kertoi toivovansa kollegoiltaan vastuullisempaa antibioottien käyttöä ainakin joskus - hiukan vajaa 40 prosenttia jopa usein.

Kyselyyn vastanneista noin 70 prosenttia työskentelee perusterveydenhuollon parissa ja vajaa kolmannes erikoissairaanhoidossa.

Antibioottiresistenssin kehittyminen on yksi suurimmista uhista koko maailmassa. Pahimpien ennusteiden mukaan antimikrobiresistenssistä johtuvien kuolemien määrä voi nousta jopa 10 miljoonaan vuosittain vuoteen 2050 mennessä.