Lääkealaa valvova Fimea pitää apteekkitalouden uudistamista tarpeellisena. Kuva: iStock
Uutinen

Fimea pitää apteekkitalouden uudistamista tarpeellisena

31.08.2023 | 08:15

Teksti : Hanna Hyvärinen

Fimean mukaan ennen uusia säästötoimia tulisi tarkastella jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Apteekkari-lehti kertoi viime viikolla Apteekkariliiton ehdotuksesta apteekkitalouden kokonaisuudistukseksi.

Myös lääkealaa valvova viranomainen Fimea pitää apteekkitalouden uudistamista tarpeellisena.

– Olemmekin iloisia, että lääkeasioiden uudistus jatkuu, ja hallitusohjelman mukaan apteekkitalouden uudistamisessa otetaan apteekkivero ja lääketaksa yhdessä huomioon. Hallitusohjelman mukaan uudistukset aiotaan myös toteuttaa niin, että lääkkeiden alueellinen saatavuus varmistetaan. Tätä pidämme erittäin tärkeänä, sanoo kehittämisasiantuntija Leena Reinikainen Fimeasta. 

Ylipäätään, tehtiinpä mitä tahansa, aina tulisi seurata ja arvioida tehtyjen toimien vaikutuksia. Niin nytkin.

Leena Reinikainen

Hallituksen kaavailemista, apteekkeihin ja lääkealaan kohdistuvista säästö- ja muutospaineista Reinikainen toteaa, että nyt tulisi ensisijaisesti tarkastella jo tehtyjen säästöjen vaikutuksia.

– Ylipäätään, tehtiinpä mitä tahansa, aina tulisi seurata ja arvioida tehtyjen toimien vaikutuksia. Niin nytkin. Ensin pitäisi selvittää tämänhetkinen tilanne ja edellisten uudistusten vaikutukset ennen kuin lähdetään tekemään uusia toimia, Reinikainen painottaa.

Verotusta oikeudenmukaisemmaksi

Apteekkitalouden uudistamistarpeista esimerkiksi Apteekkariliiton ehdottama apteekkiveron muuttaminen myyntikateperustaiseksi on Reinikaisen mukaan ollut myös Fimean pöydällä. 

– Se voisi kohdentaa veroa nykyistä oikeudenmukaisemmin. Olemme Fimeassa sitä mieltä, että tämä mahdollisuus kannattaa ainakin selvittää. 

Apteekkariliiton talousmalliin sisältyi myös apteekkien farmaseuttisen henkilöstön osaamisen entistä parempi hyödyntäminen. Näin voitaisiin vaikuttaa myös julkisen terveydenhuollon kustannuksiin, kun ylimääräiset, myös terveydenhuollon puolella turhiksi koetut, yhteydenotot vähenisivät.

Reinikaisen mukaan tätä kehitystä on myös viranomaisen taholla  ”pyöritelty jo vuosia”. Mikäli asia etenee tällä hallituskaudella sosiaali- ja terveysministeriön lakivalmisteluun, se olisi viimein konkreettinen askel eteenpäin. 

– Kyse on muutoksista, joissa on huomioitava sekä lääke- ja lääkitysturvallisuus että hoidon jatkuvuus. Muutoksella on edistettävä näitä molempia. 

Samalla tulee selvittää vastuukysymykset. 

– Jos painotetaan farmaseuttista harkintaa, vastuu on luonnollisesti apteekilla. 

Reinikainen kuitenkin toivoo, että vaikka apteekkien itsenäisiä toimintamahdollisuuksia ongelmatilanteissa lisättäisiin, myös apteekkien ja muun terveydenhuollon välistä yhteydenpitoa kehitettäisiin edelleen. 

– Ongelmahan on nyt se, että apteekista voidaan tavoitella lääkäriä vain puhelimella. Ja niitä tavoittelijoita on muutama muukin. Edelleen tarvitaan parempia välineitä apteekin ja terveydenhuollon välille.