Hyppää sisältöön

Fimean julkaiseman Lääkebarometri 2023 -väestötutkimuksen mukaan lääkkeiden käyttäjillä on hyvät edellytykset huolehtia lääkehoitonsa toteutuksesta arjessa.

He tarvitsevat silti lääkkeisiin ja hoidon toteutukseen liittyvissä kysymyksissä neuvontaa terveydenhuollon ammattilaisilta tai muussa muodossa olevaa luotettavaa lääketietoa.

– Lääkeneuvonta on jokaisen kansalaisen oikeus ja tärkeä osa lääkkeen hankintaa. Lääkebarometrissa neljä viidestä vastaajasta koki tärkeäksi mahdollisuuden saada farmaseutin tai proviisorin neuvontaa lääkettä ostaessaan. Ammattilaisia tarvitaan myös tukemaan lääkehoitoon sitoutumista ja järkevän lääkehoidon toteutumista, toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Lääkebarometri-kyselyn perusteella Suomessa on apteekkeja hyvin saatavilla: niitä on riittävästi ja sopivissa paikoissa. Apteekkien sijainteihin ja lukumäärään oli tyytyväisiä yli 90 prosenttia vastaajista. Noin neljännes vastaajista kertoi joskus olleensa tilanteessa, jossa olisi tarvinnut lääkettä, mutta lähin apteekki oli kiinni.

Alle puolet vastaajista ostaisi lääkkeensä mieluummin päivittäistavarakaupasta kuin apteekista.

Apteekki on yleisin lääketiedon lähde

Tutkimuksesta voidaan Fimean mukaan päätellä, että lääkkeen käyttäjillä on halua ja valmiutta osallistua omaan hoitoonsa liittyviin päätöksiin ja hakea lääkkeisiin liittyvää tietoa.

Apteekki on kyselyn perusteella yleisin lääketiedon lähde, seuraavaksi yleisintä on saada lääketietoa lääkäriltä tai internetistä.

Reilu puolet vastaajista kokee saaneensa hyödyllisiä neuvoja edellisellä lääkäri- tai apteekkikäynnillään. Vastaajat kaipasivat lisää tietoa erityisesti lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksista.

Lääkebarometrin perusteella lääkehoitoihin ollaan sitoutuneita, vaikka joka kolmannelta pitkäaikaissairaalta jääkin lääkkeitä joskus ottamatta.

Yli puolella vastaajista ei ole juurikaan vaikeuksia ymmärtää terveydentilaansa liittyviä asioita kirjallisista materiaaleista. Osalla on ainakin joskus vaikeuksia esimerkiksi lääkkeiden pakkausselosteiden ymmärtämisessä.

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestötutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä.

Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2023. Siihen vastasi yli 2 000 internetpaneeliin kuuluvaa 18–79-vuotiasta henkilöä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times