Hyppää sisältöön

Fimena tuoreessa haamuasiakastutkimuksessa haamuasiakas osti apteekista lääkettä joko närästykseen tai pienen lapsen kuumeeseen. Tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa kivijalka-apteekeissa.

Apteekeilla on lakisääteinen lääkeneuvontavelvoite, joka koskee sekä kivijalka-apteekkeja että apteekkien etämyyntipalveluita. Apteekkien farmaseuttisella henkilökunnalla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden valinnassa ja turvallisen käytön ohjauksessa.

– Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen sopivan itsehoitovalmisteen sekä tuntee sen turvallisen käytön, Fimea muistuttaa.

Apteekkariliitto pitää hyvänä asiana sitä, että Fimea tutkii säännöllisesti apteekkien lääkeneuvontaa.

– Se auttaa meitä kehittämään neuvontaa ja tukemaan entistä paremmin lääkehoitojen onnistumista. Tässä terveydenhuollon tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää apteekkien osaamista ja samalla huolehtia niiden toimintaedellytyksistä, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen muistuttaa.

Lääkeneuvonnan kattavuudessa vielä kehitettävää

Tutkimuksen perusteella lääkehoidon tarvetta ja soveltuvuutta asiakkaalle selvitetään apteekeissa hyvin. Reilulta puolelta närästysasiakkaista kysyttiin kolme tai useampia lääkkeen tarvetta selvittäviä kysymyksiä. Kaikilta lapsen kuumelääkettä hakevilta tarvetta selvitettiin vähintään yhdellä kysymyksellä.

Närästykseen lääkettä hakeneet asiakkaat saivat useampia neuvoja lääkkeen käytöstä kuin pienelle lapselle kuumelääkettä hakeneet. Vähintään yhden neuvon sai 93 prosenttia närästys- ja 87 prosenttia kuumeasiakkaista. Molemmissa tapauksissa yleisimmin neuvottiin, kuinka usein ja kuinka paljon lääkettä otetaan.

– Lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden kartoitus on tärkein osa lääkeneuvontaa, sillä apteekeissa huomataan usein, että asiakas on ostamassa vaivaansa väärää lääkettä tai lääkettä sellaiseen vaivaan, johon se ei sovi. Esimerkiksi sydänvaivat voivat oireilla närästyksenä. Silloin on ensiarvoisen tärkeää, että apteekin ammattilainen ei myy närästyslääkettä, vaan ohjaa päivystykseen, Puumalainen tähdentää.

Pienen lapsen kuumetapauksessa 63 prosenttia ja närästystapauksessa 40 prosenttia asiakkaista olisi kaivannut enemmän neuvontaa erityisesti lääkkeiden haittavaikutuksista. Apteekkiasioinnin kuvattiin olevan sujuvaa ja nopeaa sekä palvelun asiantuntevaa.

Tutkimuksen haamuasioinnit toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa 60:ssa satunnaisesti valikoidussa apteekissa. Fimea huomauttaa, että tuloksia ei voida yleistää koskemaan lääkeneuvontaa kaikissa Suomen apteekeissa, mutta tutkimusten avulla saadaan valtakunnallisesti tärkeää tietoa lääkeneuvonnan laadusta ja kehittämistarpeista.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 2 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 1 times