Lääkkeiden saatavuudessa on ollut viime vuosina paljon häiriöitä. kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Euroopan komissio pyrkii parantamaan lääkkeiden toimitusvarmuutta

24.10.2023 | 15:35

Teksti : Erja Elo

EU torjuu lääkepulaa käynnistämällä eurooppalaisen solidaarisuusmekanismin, rakentamalla verkostoja ja perustamalla kriittisten lääkkeiden allianssin.

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään (24.10.) useita toimia, joilla ehkäistään ja lievennetään kriittistä lääkepulaa EU:ssa.

Viime aikoina koettu kriittinen lääkepula osoittaa komission mukaan, että EU:ssa tarvitaan jatkuvia koordinoituja toimia, jotta voidaan vastata toimitushaasteisiin ja parantaa Euroopan lääkkeiden toimitusketjujen häiriönsietokykyä pitkällä aikavälillä. 

Keskeinen tavoite on lääkepulan ehkäiseminen ja lieventäminen EU:n tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkein kriittisimpiin lääkkeisiin, joiden toimitusvarmuus EU:ssa on varmistettava kaikkina aikoina.

Viime talvena Euroopassa oli pulaa esimerkiksi tietyistä antibiooteista. Komission mukaan monia toimenpiteitä on jo toteutettu, jotta vastaavaa ei tapahtuisi tulevana talvena.

Terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) ovat määrittäneet, mitkä ovat ne keskeiset antibiootit, joihin saattaa kohdistua lääkepulan riski ensi talvena. Näiden antibioottien saatavuuden varmistamiseksi on jo toteutettu toimenpiteitä.

Tulossa kriittisten lääkkeiden allianssi

Lääkkeiden saannin turvaamiseksi tehdään muutakin. EU:ssa käynnistetään lääkkeitä koskeva eurooppalainen solidaarisuusmekanismi, kriittisistä lääkkeistä laaditaan luettelo, sääntelyä joustavoitetaan esimerkiksi myyntiajoissa ja lisäksi toteutetaan antibioottien yhteishankintoja.

Komissio aikoo myös perustaa kriittisten lääkkeiden allianssin, jolla monipuolistetaan kriittisten lääkkeiden tarjontaa sekä edistetään ja nykyaikaistetaan niiden tuotantoa kaikkien sidosryhmien kanssa. Allianssin on määrä olla toiminnassa vuoden 2024 alussa.

Lisäksi komissio kehittää vuoden 2024 alkupuolella yhteistyössä jäsenmaiden kanssa lääkkeiden varastointia koskevan yhteisen strategisen lähestymistavan lääkepulan ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi.

Komissio aikoo perustaa kansainvälisten kumppaneiden verkoston toimitusketjun häiriönsietokyvyn parantamiseksi. EU:n ulkopuolisten maiden kanssa perustetaan strategisia kumppanuuksia kriittisten lääkkeiden tuotantoa varten.