Hyppää sisältöön

Norjassa apteekit ovat voineet vaihtaa alkuperäisiä biologisia lääkkeitä edullisempiin biosimilaareihin viime vuoden heinäkuusta lähtien.

– Kaikki on sujunut apteekeissa hyvin. Täällä ei ole raportoitu ongelmista, joita asiakkaille olisi tullut apteekkivaihdon takia. Lääkevalvontavirasto ei ole myöskään saanut haittavaikutusilmoituksia tai ilmoituksia biosimilaarien vääränlaisesta käytöstä, kertoo Farmasian Päivillä puhunut apteekkari Asko Heikkilä, joka toimii apteekkarina Asköyn saarella Bergenin kaupungin lähistöllä.

Norjassa on otettu apteekkivaihdon piiriin suurin osa biologisista lääkkeistä, jotka Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt biologisesti vaihtokelpoisiksi. Mukana ovat glargininsuliini, adalimumabi, teriparatidi, etanersepti, enoksapariini, lisproinsuliini ja pegfilgrasiimi. 

Heikkilä kertoo, että biologisten lääkkeiden markkinan arvioidaan olevan Norjassa noin 200 miljoonan euron luokkaa. Biologisten lääkkeiden vaihtaminen edullisempiin biosimilaareihin saattaa pudottaa lääkkeiden hintaa kymmenillä prosenteilla.

Norjassa ei ole vielä saatavilla virallisia raportteja saavutetuista kustannussäästöistä. Norjan Lääkevirasto on tehnyt alustavia laskelmia, joiden mukaan glargininsuliinin ja teriparatidin apteekkivaihto olisi säästänyt yli 2 miljoonaa euroa.

771139697

Apteekki saa korvauksen vaihdosta

Norjassa suuri osa biologisista lääkkeistä on sairaalalääkäreiden kirjoittamia. Tällaiset lääkkeet valtio korvaa sataprosenttisesti asiakkaalle ja apteekit saavat niiden vaihtamisesta noin 36 euron palkkion.

Osa biologisista lääkkeistä on paikallisen Kelan korvaamia. Niiden vaihtamisesta apteekki saa palkkiona lääketaksan mukaisen katteen lisäksi sisäänostohinnasta neuvotellun alennuksen, jolloin vaihto on Heikkilän mukaan taloudellisesti kannattavaa apteekille.

Heikkilän mukaan biologisten lääkkeiden toimittamisessa on joitakin haasteita. Ensinnäkin valmisteita on paljon.

– On mahdotonta muistaa kaikkia valmisteita ja niiden annostelua. Apteekeissa on farmaseuttien käyttöön ohjekansiot tätä varten.

Joillakin asiakkailla lääkevalmiste vaihtuu toiseen usein. Jos asiakas on huolestunut uudenlaisen annostelulaitteen käytöstä, hänet ohjataan apteekin tiskiltä infohuoneeseen keskustelemaan.

– Yleensä ensimmäinen biosimilaarivaihto on vaikein ja sen jälkeen valmistetta on helppo vaihtaa uudelleen, hän kertoo.

Heikkilän mielestä Norjassa on edelleen liian vähän kilpailua ja valmistajia samalle valmisteelle.

– Esimerkiksi glargininsuliinilla on vain kaksi valmistajaa, joista toisella on usein toimitusvaikeuksia. Mielestäni jokaiselle valmisteelle tarvittaisiin vähintään kolme valmistajaa, hän sanoo.

Suomen apteekeilla erittäin hyvät edellytykset

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa harkitaan Suomeenkin. Hallituksen esityksessä on ehdotettu muutoksia lääkelakiin ja sairausvakuutuslakiin, jotta biologiset lääkkeet voidaan sisällyttää viitehintajärjestelmään ja apteekkivaihto olisi mahdollista.

Asko Heikkilä arvioi, että Suomen apteekeilla on erittäin hyvät edellytykset onnistua biologisten lääkkeiden apteekkivaihdossa.

– Näen hyvin positiivisena asiana, että Suomikin lähtee mukaan biologisten lääkkeiden vaihtoon, hän sanoo.

Norjan apteekit edelläkävijöinä palveluissa

Norja on monella tapaa edelläkävijä farmaseuttisissa apteekkipalveluissa ja niiden korvattavuudessa. Apteekit saavat pakalliselta Kelalta korvausta seuraavista palveluista:

Asko Heikkilä kertoo, että lääkehoitojen aloituspalveluihin liittyviä käyntejä on apteekissa yleensä kaksi per aloitettu lääke.

Apteekit antavat Norjassa myös influenssarokotuksia, mutta yhteiskunnan korvausta ei enää saa koko maassa edes lääkäriasemilta.

– Asiakkaita on riittänyt ja täällä on ollut tarvetta useammalle rokotuspisteelle, Heikkilä sanoo.

Korjattu 2.12. inhalaatiolääkkeiden käytön opastuksen hinnaksi 8 euroa.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times