Hyppää sisältöön

Lääkkeen tehoa selvitettiin tutkimuksessa, johon osallistui 177 lasta ja nuorta. Osallistujat saivat oireita jo hyvin pienestä määrästä maapähkinää, ja lisäksi he olivat allergisia vähintään kahdelle muulle ruoka-aineelle.

Tutkittavat satunnaistettiin saamaan 16 viikon ajan omalitsumabia tai lumetta. Hoidon jälkeen 67 prosenttia lääkeryhmästä ja 7 prosenttia lumeryhmästä sieti 600 milligrammaa maapähkinäproteiinia ilman kohtalaisia tai vaikeita oireita. Määrä vastaa noin 2,5 maapähkinää. Myös reaktiot muita ruoka-aineita kohtaan olivat lääkeryhmässä selvästi vähäisempiä.

Osa tutkittavista ei kuitenkaan saanut apua lääkkeestä. Mahdollinen lääkitys ei poistakaan tarvetta välttää allergiaa aiheuttavaa ruoka-ainetta, jos vaarana on vaikea allerginen reaktio.

N Eng J Med 2024; 390: 889-899

Lisää tietoa

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 1 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times