Blogi

Terveysasemaverkoston supistuessa apteekkien merkitys korostuu

20.09.2023 | 08:49

Teksti : Charlotta Sandler

Apteekeilla olisi potentiaalia tukea terveydenhuoltoa huomattavasti nykyistäkin enemmän, kirjoittaa Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Hyvinvointialueilta on viime viikkoina saatu huolestuttavia uutisia. Lähes kaikki hyvinvointialueet joutuvat tekemään jättimäisiä, jopa kymmenien miljoonien säästöohjelmia, joiden seurauksena lähipalveluita karsitaan, keskitetään ja toimintoja muutetaan digitaalisiksi.

Moni on huolissaan, miten selviävät jatkossa ne ikäihmiset, joille internetin ja älypuhelimien käyttö on puutteellista ja joilla ei ole läheisiä antamassa opastusta ja tukea. 

Terveysasemaverkoston supistuessa paikallisten apteekkien merkitys korostuu. Suomessa on maankattava apteekkiverkosto, ja apteekki on monille lähimpänä oleva terveys- ja neuvontapalvelu.

Apteekeissa työskenteleviltä korkeakoulutetuilta farmaseuteilta ja proviisoreilta kuka tahansa voi käydä kysymässä omaan lääkehoitoonsa liittyvää ohjausta ja neuvontaa - vieläpä maksutta, kasvotusten ja ilman ajanvarausta. Tämänkaltainen lähipalvelu on erityisen arvokasta juuri nyt, kun muita terveydenhuollon palveluyksiköitä karsitaan. 

Suomessa apteekkien antaman lääkeneuvonnan on arvioitu säästävän yhteiskunnan kuluja lähes miljardi euroa vuodessa. Apteekeilla olisi potentiaalia tukea terveydenhuoltoa huomattavasti nykyistäkin enemmän. Apteekkien yli 800 toimipisteen ja 5 500 farmasian ammattilaisen verkosto on toistaiseksi alihyödynnetty resurssi.

Apteekkeja toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa, joten apteekit voisivat esimerkiksi tarjota tiloja hyvinvointialueille rokotusten antamiseen ja laboratorionäytteiden ottamiseen. Apteekkeja voitaisiin hyödyntää myös riskipotilaiden seulonnassa ja lääkitysongelmien tunnistamisessa.

Apteekissa voisi myös toimia erillinen matalan kynnyksen terveyspalveluja tarjoava Terveyspiste. 

Euroopassa on monessa paikassa lähdetty hyödyntämään apteekkeja matalan kynnyksen palveluiden tuottamisessa ja todettu tämä kustannustehokkaaksi tavaksi. Tiiviistä yhteistyöstä hyötyisivät hyvinvointialueet, paikalliset apteekit ja ennen kaikkea lähipalveluita kaipaavat ihmiset.  

Moni suomalainen apteekki painii työvoimapulan ja lääkesäästöjen aiheuttamien taloudellisten huolien kanssa. Konkreettiset suunnitelmat apteekkien roolista osana terveydenhuoltoa loisivat näille apteekeille luottamusta tulevaan. 

Apteekkien potentiaalin hyödyntämiseen tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Muuten potentiaali jää käyttämättä.

Apteekkariliitto teki tällä viikolla sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen työryhmän perustamiseksi valmistelemaan apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyömalleja. Työryhmän tulisi tehdä konkreettinen esitys siitä, miten apteekit ja lääkehuolto voitaisiin integroida osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Tanskasta, missä terveydenhuollon ja apteekkien yhteistyö on jo pitkällä. 

Hyvinvointialueiden rahoitusongelmiin tulisi etsiä aktiivisesti ratkaisuja. Kehittämällä apteekkipalveluita hyvinvointialueet saisivat lisää resursseja ja kansalaiset sekä erityisesti seniorit kaipaamansa kasvokkain tapahtuvaa lähipalvelua.