Monessa Suomen apteekissa toimii jo erillinen Terveyspiste, jossa pääsee hoitajan vastaanotolle. Kauniaisten apteekin Terveyspisteessä terveydenhoitaja Jessi Hallaranta mittasi asiakkaan verenpaineen. Kuva: Mikko Käkelä
Uutinen

Apteekkariliitto: Apteekit hyvinvointialueiden tueksi

19.09.2023 | 11:05

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkariliitto ehdottaa, että Suomessa perustetaan työryhmä valmistelemaan apteekkien roolia hyvinvointialueilla. Liiton mukaan apteekit voisivat keventää terveydenhuollon kuormitusta.

Suomen Apteekkariliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle, että se perustaisi työryhmän selvittämään, miten apteekkeja voisi hyödyntää nykyistä laajemmin hyvinvointialueiden tukena.

Ministeriön, hyvinvointialueiden ja apteekkien yhteisen työryhmän toimeksiantona olisi laatia esitys siitä, miten lääkehoito ja apteekit voitaisiin integroida tiiviiksi osaksi hyvinvointialueiden hoito- ja palveluprosesseja.

Apteekkariliiton mukaan apteekit voisivat tukea hyvinvointialueita merkittävästi. Apteekkien yli 800 toimipisteen ja 5 500 farmasian ammattilaisen verkosto on toistaiseksi ollut alihyödynnetty resurssi.  

– Apteekeilla olisi mahdollisuus keventää perusterveydenhuollon kuormitusta muun muassa auttamalla palveluiden tuottamisessa ja vahvistamalla alueellista terveyspalveluverkostoa, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler toteaa. 

Mallia Tanskasta 

Apteekkariliiton mukaan Suomessa voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi Tanskasta, missä ministeriön, aluehallinnon ja apteekkien edustajista koostuva työryhmä on julkaissut käytännön suosituksia siitä, miten apteekkeja voidaan hyödyntää entistä vahvemmin julkisen terveydenhuollon tukena.

Työryhmän ehdotuksia ovat muun muassa lääkitysongelmien ratkominen apteekissa, sosiaalityöntekijöiden ja omaisten lääketiedon tuki apteekista, lääkkeenmääräysprosessin uudistaminen ja annosjakelupalvelun laajentaminen.  

– Tanskassa terveydenhuollon haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa. Työryhmän avulla parhaat käytännöt apteekkien potentiaalin hyödyntämiseksi on mahdollista löytää myös Suomessa, Charlotta Sandler sanoo.  

Apteekeilla on paljon mahdollisuuksia auttaa terveydenhuoltoa. Selvitystyöryhmän perustaminen olisi tarpeellista, jotta parhaat käytännöt osataan tunnistaa ja että apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle saataisiin luotua yhtenäiset käytännöt.

Charlotta Sandler

Tärkeää löytää yhtenevät käytännöt 

Suomessa on maankattava apteekkiverkosto, ja apteekkeja on lähes jokaisessa kunnassa. Apteekkariliiton mukaan apteekkien laajaa verkostoa voisikin hyödyntää myös esimerkiksi tarjoamalla tiloja hyvinvointialueiden järjestämille palveluille. Tästä olisi hyötyä erityisesti haja-asutusalueilla. 

– Jos paikkakunnalta lähtee terveysasema, voisi apteekkien tiloja ainakin paikoittain käyttää esimerkiksi rokotusten tai laboratorionäytteiden ottamiseen. Apteekissa voi toimia myös erillinen Terveyspiste, josta asukkaat voivat saada matalan kynnyksen terveyspalveluita, Sandler esittää. 

Apteekkeja voisi hyödyntää myös esimerkiksi lääkitysongelmien tunnistamiseen, lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseen ja riskipotilaiden seulontaan. Keväällä 2023 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan apteekeilla voisi olla merkittävä rooli esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

– Apteekeilla on paljon mahdollisuuksia auttaa terveydenhuoltoa. Selvitystyöryhmän perustaminen olisi tarpeellista, jotta parhaat käytännöt osataan tunnistaa ja että apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle saataisiin luotua yhtenäiset käytännöt, Sandler sanoo.