Artikkeli

Kuuntele uusin Apteekin hyllyltä -podcast!

18.11.2021 | 07:19

Kauden 10. jaksossa puhutaan työssä jaksamisesta. Miten apteekkari voi huolehtia omasta jaksamisesta uran eri vaiheissa?

Apteekin hyllyltä -podcast on jälleen täällä. Podcastin tekijät ja juontajat Johanna Hakamäki ja Laura Rinta-Jouppi haluavat herätellä apteekkialaa miettimään, miten ala voisi uudistua ja miten se voisi olla myös nykyistä houkuttelevampi työnantaja.

Uusimmat jaksot löytyvät alta.

Jakso 10: Työuupumus - uusi normaali?

Jaksossa keskustellaan työssä jaksamisesta ja työuupumuksen tunnistamisesta. Vieraana on Mervi Lamminen, työhyvinvointiin erikoistuneen Auntien perustaja ja toimitusjohtaja.

Kuinka palautua työn tiimellyksessä ja miten apteekkarina voi huolehtia omasta jaksamisesta uran eri vaiheissa? Millaisia ovat työuupumuksen ensimerkit? Entä miten työuupumus vaikuttaa työyhteisössä?

Jakso 9: Päikkäri, väikkäri ja muut keinot perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen

Elämä koostuu monesta osa-alueesta, jotka limittyvät keskenään. Tässä jaksossa keskustellaan perheen ja työn yhdistämisestä.

Millaisia joustoja apteekissa voi ottaa käyttöön, jotta elämän palaset saa loksahtamaan helpommin yhteen? Entä miten työntekijä voi itse vaikuttaa tilanteeseen? Miten kiireistä arkea voisi helpottaa?

Vieraana jaksossa on väitöskirjaa viimeistelevä proviisori ja kolmen lapsen äiti Henna Ylikangas

Jakso 8: Tiedon lisäämisellä ja moniammatillisuudella taistellaan antibioottiresistenssiä vastaan

Antibioottiresistenssi on merkittävä kansainvälinen terveysuhka. Uusia antibiootteja löydetään huomattavasti entistä harvemmin, mutta samaan aikaan antibioottien käyttö lisääntyy. Siksi antibioottiresistenssi on tällä hetkellä yksi suurimmista kansanterveyteen, elintarviketurvaan ja yleiseen kehitykseen kohdistuvista uhista kaikkialla maailmassa.

Miksi antibioottiresistenssistä on tärkeää puhua? Entä miten se liittyy apteekin ammattilaisen työhön?

Asiantuntijoina ovat Pfizerin lääketieteellinen asiantuntija Ville Kainu ja Tyksin sairaala-apteekin osastofarmasiasta vastaava proviisori Kirsi Aronpuro.

Jakso 7: Tarranliimauksen liukuhihnaa vai monipuolista asiantuntijatyötä - mikä tekee apteekkityöstä mielekästä ja miten työtä voi kehittää? 

Jakson vieraana on apteekkari ja farmasian tohtori Sari Westermarck.

Jaksossa keskustellaan apteekkityön kehittämisen keinoista ja siitä, mitkä käytännöt Westermarck itse apteekkarina on kokenut toimiviksi.

Millaisia toimia arjessa voisi ottaa käyttöön apteekin henkilökunnan hyvinvoinnin, ammattiylpeyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi? Kuinka luoda innostava työpaikka? Mitkä ovat mahdollisesti olleet avaintekijöitä erinomaisiin asiakaspalautteisiin?

Lisäksi luvassa on tietoa FIP:n toiminnasta ja siitä, miten toimintaan voi hakeutua mukaan.

Jakso on toteutettu yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa.

Jakso 6: Herätä nukkuva työmotivaatio ja löydä uusia oivalluksia työnohjauksen avulla

Jaksossa keskustellaan siitä, miten herättää nukkuva työmotivaatio ja kehittää omaa työtään mielekkäämmäksi. Miten löytää uutta motivaatiota haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa?  Entä miten työnohjaus voi auttaa juurtuneiden työskentelymallien ja uusien työtapojen löytämisessä?

Asiantuntijana jaksossa on farmaseutti, työnohjaaja, seksuaalineuvoja ja työyhteisövalmentaja Rene Saaristo.

Jakso 5: Verkkoapteekissa vain avaruus on rajana: millaisia kasvumahdollisuuksia verkossa toimiminen tarjoaa apteekille ja miten apteekki voi erottua muista? 

Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja kysyntä digitaalisiin asiointikanaviin kasvaa edelleen. Miten apteekki voi vastata asiakkaiden tarpeisiin 24/7? 

Apteekkien luonne on perinteisesti ollut hyvin paikallinen, mutta verkossa koko maailma on avoinna. 
Mitä uhkia ja riskejä verkkoon liittyy, mutta ennen kaikkea, millaisia kasvumahdollisuuksia verkossa toimiminen voi tarjota apteekille?
  
Asiantuntijana jaksossa on verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin toimitusjohtaja ja yrittäjä Markku Korkiakoski. Kaupallinen yhteistyö Vilkas.

Jakso 4: Oppia voi vaikka leipoessa: kuinka päivittää omaa osaamistaan päivittäisten askareiden lomassa, kun oma aika on kortilla

Jaksossa keskustellaan oman osaamisen kehittämisestä.

Apteekkisektorilla opiskelu on tapahtunut usein apteekkityön lomassa tai iltakoulutuksina. Kun oma aika on kortilla, saattaa oman osaamisen päivittäminen jäädä vähälle. Jaksossa keskitytään matalan kynnyksen konsteihin oman osaamisen päivittämisessä.

Lisäksi jakson lopussa on kysymyshaaste, jossa jaetaan vinkkejä muun muassa inspiroivista kirjoista ja podcasteista.

Jaksossa keskustelevat podcastin juontajat, farmaseutit Johanna Hakamäki ja Laura Rinta-Jouppi.

Jakso 3: Onnistu eläinomistajan palvelemisessa  lisää varmuutta asiakaspalveluun

Koronan myötä lemmikkien määrä kodeissa on lisääntynyt entisestään ja lemmikkien hyvinvointiin panostetaan rahallisesti paljon.  Asiakkaan suuri tunneside lemmikkiinsä näkyy apteekissa hyvin tietoisina asiakkaina.

Miten eläinomistajaa voisi lähestyä? Entä miten asiakaspalveluun saisi lisää varmuutta, vaikka ei toimi eläinvastaavana tai ei omista omaa lemmikkiä?

Vieraana jaksossa ovat suomalaisen eläinlääkealan yrityksen Vetcaren Kari Laessaari ja Matilda Mäkinen.

Jakso 2: Apteekkilainen  tämä sinun pitää tietää HaiProsta!

Tässä jaksossa keskustellaan apteekin lääkitysturvallisuudesta. Jakson asiantuntijana on farmaseutti (FM) Marianne Kuusisto. Hän työskentelee lääkitysturvallisuuskoordinaattorina Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksessa. 

Jaksossa kerrotaan Kuusiston urapolusta ja toimenkuvasta lääkitysturvallisuuskoordinaattorina, sekä lääkitysturvallisuusvastaavan tehtävistä apteekissa.

Mistä apteekin lääkitysturvallisuusvastaavan toimenkuva muodostuu? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Pitkään sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla käytössä ollut raportointijärjestelmä HaiPro tulee nyt myös osaksi apteekkien arkea. HaiPron avulla voi raportoida erilaisia virheitä ja poikkeamia esimerkiksi resepteissä. Jaksossa avataan, miten apteekeilla on HaiPron myötä mahdollisuus kehittyä lääkitysturvallisuustyössä.

Jakso tarjoaa käytännön vinkkejä ja esimerkkejä siitä, miten saada jo olemassaoleva lääkitysturvallisuustyö apteekissa näkyväksi ja miten työtä voi kehittää edelleen. 

Jakso 1: Kuunteletko asiakastasi oikeasti?

Palvelumuotoilulla voi osallistaa asiakkaat apteekin kehitystyöhön ja samalla voi heittää hyvästit mututiedolle. Kolmannen kauden ensimmäisessä jaksossa keskustellaan asiakkaan kuuntelemisesta. Miten asiakkaat voi osallistaa mukaan apteekin kehitystyöhön palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen?

Jakso auttaa ymmärtämään, miksi palvelumuotoilun menetelmät sopivat markkinoinnin, myynnin ja asiakaskohtaamisen ja palveluiden kehittämiseen. Luvassa on myös käytännön esimerkkejä kehitystyöhön sekä apteekkikentältä että muilta aloilta apteekkialalle soveltaen.

Jaksossa ovat äänessä Apteekin hyllyltä-podcastin juontajat Laura Rinta-Jouppi ja Johanna Hakamäki. 

Edellisen kauden jaksot löydät täältä.