Hyppää sisältöön

Lääkkeiden aiheuttama ympäristökuormitus on merkittävä ja kasvava ongelma, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia.

FM, farmaseutti Lasse Alajärvi selvitti väitöstutkimuksessaan suomalaisten näkemyksiä ja tiedontarpeita lääkkeisiin liittyvistä ympäristöasioista. Hän tutki myös ihmisten asenteita lääkealan ympäristöystävällisyyttä kohtaan.

– Tutkimus osoittaa, että väestö on kiinnostunut lääkkeisiin liittyvistä ympäristöasioista ja arvostaa lääkealan ympäristöystävällisyyttä, mikä voi rohkaista eri lääkealan toimijoita tuomaan nykyistä paremmin esiin ympäristönäkökulmia toiminnassaan ja päätöksenteossa, hän sanoo.

Lääkealan ympäristökestävyyteen on Alajärven mukaan havahduttu kunnolla vasta 2000-luvulla ja alalla on suuri tarve löytää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Lääkkeiden ympäristöhaitat huolestuttavat

Alajärven tutkimus osoitti, että 90 prosenttia suomalaisista on tietoisia lääkeainejäämien esiintymisestä Suomen vesistöissä, ja 80 prosenttia on huolissaan lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

Suomalaiset kuvittelevat Alajärven mukaan virheellisesti, että suurin ympäristöpäästöjen lähde olisivat lääketeollisuuden lääkeainepäästöt, vaikka suurin osa ympäristöpäästöistä johtuu tavanomaisesta lääkekäytöstä eli ihmisten erittämistä lääkejäämistä.

Alajärven mukaan suomalaiset arvostavat lääkealan ympäristöystävällisyyttä ja he olisivat valmiita maksamaan sitä edistävistä toimista. He ovat myös kiinnostuneita saamaan lisää tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

– Lääkkeiden käyttäjien ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja tiedon tarpeisiin tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Se on otettava huomioon myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, hän sanoo.

Väitöstutkimus osana SUDDEN-hanketta

Alajärvi tutki suomalaisten asenteita tekemällä sähköisen kyselyn 18–79-vuotiaille mannersuomalaisille vuoden 2019 lopussa. Kyselyyn vastasi 2030 henkilöä.

Tutkimus toteutettiin osana monitieteistä kestävän lääkekehityksen SUDDEN-tutkimushanketta (2018–2023), jonka tavoitteena oli lääkkeiden ympäristövaikutusten pienentäminen ja lääkealan kestävän kasvun tukeminen.

Lasse Alajärven väitöskirja Medicating the environment: Finnish population’s perspectives on the environmental sustainability of pharmaceuticals tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella 3. toukokuuta. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 1 times
Said to be thoughtful 1 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 1 times