Potilaita voitaisiin hoitaa tehokkaammin, jos hoito aloitettaisiin ajoissa. Kuva: iStock
Uutinen

Uudet lääkkeet auttavat, kun verenpaine ei laske

15.05.2023 | 12:17

Teksti : Virpi Ekholm

Tutkimuksissa baksdrostaatti ja aprositentaani laskivat verenpainetta selvästi, kun ne lisättiin tavanomaiseen hoitoon. 

Hoitoresistentin verenpaineen hoitoon on tulossa uusia lääkkeitä, jotka vaikuttavat eri mekanismeilla kuin vanhat, jo käytössä olevat valmisteet. 

Erityisen lupaavalta vaikuttaa baksdrostaatti, joka estää selektiivisesti aldosteroni-hormonin erittymistä lisämunuaisen kuorikerroksesta. Faasin II tutkimuksessa baksdrostaatti laski vastaanotolla mitattua systolista eli yläpainetta jopa 20 elohopeamillimetriä, kun se lisättiin tavanomaiseen lääkehoitoon. Lääkkeen haitat olivat pääosin lieviä, mutta pienellä osalla se aiheutti kaliumarvojen nousua. 

Toinen uusi lääke, aprositentaani, estää puolestaan verisuonten sisäpinnan erittämän endoteliinin reseptoreita. Faasin III tutkimuksessa se laski systolista verenpainetta vastaanotolla keskimäärin 15 yksikköä tavanomaisen lääkityksen lisänä, ja myös vuorokausiseurannassa näkyi selvää laskua. Lääke aiheutti kuitenkin osalle potilaista nesteen kertymistä elimistöön. 

Aprositentaanille on haettu myyntilupaa Euroopassa, mutta baksdrostaatin osalta odotetaan vielä laajempia faasin III tutkimuksia. 

– On hyvä, että markkinoille tulee uusia, eri mekanismeilla toimivia lääkkeitä. Eri lääkeryhmiä yhdistämällä verenpaine saadaan laskemaan tehokkaammin, sanoo Tyks Sydänkeskuksen ylilääkäri Tuomas Kiviniemi, joka toimii apulaisprofessorina Turun yliopistossa.

Arvoja kannattaa seurata kotona 

Hoitoresistentistä verenpaineesta puhutaan, kun kohonnut verenpaine ei laske kolmen verenpainelääkkeen yhdistelmästä huolimatta. 

– Kardiologialla näemme aika paljonkin potilaita, joilla hoitovaste on riittämätön, Kiviniemi kertoo. 

Joskus taustalla ovat elintavat, jotka kaipaavat korjaamista. Suolan käytön vähentäminen, liikunnan lisääminen ja ylipainon vähentäminen voivat silloin auttaa. 

Voi myös olla, että potilaan lääkehoito kaipaisi tehostamista. Kohonneen verenpaineen hoito on ehkä aloitettu jollakin lääkkeellä ja annoksella, mutta hoidon tehoa ei ole riittävästi kontrolloitu. 

Kiviniemen mukaan potilaita voitaisiin hoitaa nykyisilläkin lääkkeillä tehokkaammin, jos hoito aloitettaisiin ajoissa ja lääkitystä lisättäisiin tarvittaessa. 

– Kun asiakas hakee verenpainelääkkeitään apteekista, häntä olisi hyvä muistuttaa verenpainearvojen mittaamisesta kotona. Jos arvot ovat turhan korkeat, asiakkaan kannattaisi hakeutua lääkärin vastaanotolle, jossa lääkitystä voidaan tarkistaa.