Apteekin antama neuvonta on tehokas keino ehkäistä itsehoitolääkkeiden virheellistä käyttöä. kuva: Mikko Mäntyniemi
Uutinen

Tutkimus: Apteekkien henkilökunta on avainasemassa itsehoitolääkkeiden turvallisessa käytössä

15.02.2024 | 12:58

Teksti : Erja Elo

Tutkimuksen mukaan lääkkeiden rationaalisen käytön tukeminen vaarantuu, jos itsehoitolääkkeiden myyntiä vapautetaan edes osittain.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite vapauttaa joitakin yleisimmin käytettyjä itsehoitolääkkeitä myös muualla kuin apteekeissa myytäväksi. Tämä on tarkoitus tehdä lääketurvallisuusviranomaisen selvityksen pohjalta harkitusti, lääke- ja lääkitysturvallisuus varmistaen.

Helsingin yliopiston vastajulkaistun tutkimuksen mukaan jo osittainenkin myynnin vapauttaminen heikentäisi mahdollisuuksia tukea itsehoitolääkkeiden rationaalista käyttöä.

– Järkiperäinen lääkkeiden käytön tukeminen vaarantuu, jos itsehoitolääkkeiden myyntiä vapautetaan myös muualla kuin apteekeissa tapahtuvaksi, toteaa tutkimusta johtanut kliinisen farmasian dosentti Raisa Laaksonen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan kokemuksia ja näkemyksiä itsehoitolääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä. Tutkimukseen vastasi yli 440 henkilöä.

Tutkimuksen mukaan apteekeissa työskentelevät farmasian ammattilaiset pitävät todennäköisimpänä, että itsehoitolääkkeistä käytetään virheellisesti etenkin avaavia nenäsuihkeita, yskänlääkkeitä, tulehduskipulääkkeitä, laksatiiveja sekä asetyylisalisyylihappoa.

Tutkimustulokset vahvistavat apteekkien asemaa terveydenhuollon palveluntarjoajina, jotka edistävät lääkkeiden turvallista, laadukasta, tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä.

Lääkkeiden väärä käyttö voi johtaa ongelmiin

Epätarkoituksenmukainen itsehoitolääkkeiden käyttö voi tutkimuksen mukaan johtaa useisiin ongelmiin.

Se voi peittää vakavan sairauden oireita, jolloin sairaus saatetaan diagnosoida viiveellä. Se voi myös aiheuttaa fyysistä tai psyykkistä lääkeaineriippuvuutta.

Epätarkoituksenmukaisesta lääkkeidenkäytöstä itsestään tulee kustannuksia, mutta myös hoitokustannukset voivat olla 
suuret, kun sairautta ei ole havaittu ja hoidettu tarkoituksenmukaisesti aikaisemmin tai kun lääkeaineista riippuvaista ihmistä tuetaan lopettamaan lääkkeiden väärinkäyttö. 

Lisäksi epätarkoituksenmukaiseen käyttöön hankituista lääkkeistä voi tulla tarpeetonta lääkejätettä, joka kuormittaa ympäristöä.

Apteekin henkilökunta avainasemassa

Tutkimuksen mukaan apteekkien farmaseuttiset työntekijät näkevät itsensä avainasemassa varmistamassa itselääkityksen onnistumista. Heidän mielestään asiakkaiden neuvonta apteekissa on tehokas keino ehkäistä itsehoitolääkkeiden virheellistä käyttöä ja väärinkäyttöä.

Lääkelainsäädännön edellyttämä lääkeneuvonta tukee itsehoitolääkkeiden järkiperäistä ja vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista käyttöä.

– Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa niitä lääkkeitä, joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivan annoksen, sanoo Laaksonen.