Hyppää sisältöön

 Juuri valmistunut selvitys suosittelee farmasian koulutuksen aloittamista Oulun yliopistossa. Konsulttiyhtiö MDI Publicin toteuttaman selvityksen mukaan tällä helpotettaisiin erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun apteekkeja vaivaavaa työvoimapulaa.  

Pohjolan Apteekkariyhdistyksen tilaama selvitys pyrki tuottamaan taustatietoa farmasian koulutuksen mahdolliselle aloitukselle Oulun yliopistossa. Selvityksessä arvioitiin koulutuksen vaikutuksia koko maan ja erityisesti Pohjois-Suomen työvoimapulaan. 

Suomen apteekeissa on suuri pula farmaseuteista. Erityisen haasteellinen tilanne on pohjoisessa Suomessa. Siellä farmaseuttien eläköityminen on selvityksen mukaan poikkeuksellisen suurta ja työvoiman tarve tulee entisestäänkin kasvamaan. Alueen päättäjät kannattavat koulutuksen aloittamista.

Puolet valmistuneista jäisi pohjoiseen 

Suomen farmasian koulutusyksiköt sijaitsevat tällä hetkellä Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa.

MDIn selvityksen mukaan koulutuksen aloittaminen Oulussa helpottaisi huomattavasti apteekkien työvoimapulaa erityisesti Pohjois-Suomessa. Vastaavasti aloituspaikkojen lisääminen Helsingissä ei vaikuttaisi juuri lainkaan Pohjois-Suomen työvoimapulaan.  

Oulun yliopistossa sijaitsevan farmasian alan koulutuksen voidaan odottaa tuovan farmasian alan osaajia nimenomaan Pohjois-Suomen alueelle.​ Selvityksen mukaan Oulussa valmistuneista farmaseuteista ja proviisoreista noin puolet sijoittuisi Pohjois-Suomeen.

Tukea Pohjois-Suomen huoltovarmuuteen 

Oulussa aloitettava koulutus olisi Pohjolan Apteekkariyhdistyksen mukaan tärkeä koko pohjoisen Suomen apteekkiverkoston turvaamisessa. Apteekkiverkoston ja apteekkien neuvontatyön merkitys korostuu erityisesti tilanteessa, jossa perusterveydenhuollon palveluverkkoa supistetaan.

Ouluun sijoittuvalla farmasian koulutuksella olisi yhdistyksen mukaan vaikutuksia myös pohjoisen Suomen elinvoimaan ja lääkehuollon huoltovarmuuteen sekä nykyisen farmaseuttisen henkilöstön jaksamiseen ja haluun pysyä alalla.  

Selvityksessä suositellaan farmasian koulutuksen aloittamista Oulun yliopistossa aluksi noin 60-80 aloituspaikalla ja tarpeen mukaan myöhemmin lisäämään aloituspaikkojen määrää. 

Pohjolan Apteekkariyhdistyksen mukaan nyt olisi tärkeää edistää koulutuksen aloittamista Oulussa. 

– Suomessa apteekeilla on lakisääteinen vastuu huolehtia kaikkien suomalaisten lääkehuollon palveluista omilla sijaintialueillaan. Apteekeilla on myös lakisääteinen velvollisuus ohjata ihmisiä lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Tähän työhön tarvitaan farmasian alan koulutettua ammattihenkilöstöä, Pohjolan Apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja Anu Töyräs toteaa. 

Yhdistys toivoo pikaisesti päätöksiä farmasiakoulutuksen aloittamisesta Oulussa. Oulun yliopisto ei vielä ole hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tutkinnonanto-oikeutta, sillä varmuus koulutuksen alkuvaiheen rahoituksesta puuttuu. 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 4 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times