Hyppää sisältöön

Suomeen perustetaan lisää Euroopan unionin yhteisiä valmiusvarastoja, jotka ovat osa rescEU-hankekokonaisuutta. RescEU tehostaa EU:n valmiutta vastata vakaviin laaja-alaisiin suuronnettomuuksiin sekä uhka- ja kriisitilanteisiin.

Uudet varastot sisältävät muun muassa lääkkeitä, rokotteita, hoitotarvikkeita ja lääkinnällisiä laitteita. THL vastaa lääkevalmisteiden hankinnasta ja varastoinnista. 

– Tämä on iso ja ainutlaatuinen tehtävä THL:n lääketukkukaupalle, koska luomme täysin uusia periaatteita rajat ylittävälle lääkkeiden jakelulle. Samalla olemme tuoneet komissiolle näkyväksi Suomen vahvaa lääkelogistiikkaosaamista, kertoo lääketukkukaupan johtaja Toni Relander

THL:n lääketukkukauppa kilpailuttaa ja hankkii lainsäädäntöön määritetyt rokotteet ja vasta-aineet STM:n hankintapäätösten mukaisesti. 

– Koronapandemian myötä THL:lle on muodostunut vankka kokemus lääkevalmisteiden hankinnoista ja kansallisesta varautumisesta, mitä voimme nyt hyödyntää. Osa varastoitavista lääkevalmisteista on harvinaisia vasta-aineita, osa päivittäin käytössä olevia kipu- ja nukutuslääkkeitä sekä muita ensihoidossa tarvittavia lääkkeitä. Lisäksi varastoidaan antibiootteja erityisesti mikrobilääkeresistenssin varalle, selvittää Relander.

Valmiusvarastoille 305 miljoonan rahoitus

Suomi on saanut Euroopan komissiolta kokonaisuudessaan 305 miljoonaa euroa rahoitusta valmiusvarastojen perustamiseen.

Valmiusvarastoilla varaudutaan kemiallisiin, biologisiin, radioaktiivisuuden sekä ydinmateriaalien aiheuttamiin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin Euroopassa.

Valmiusvarastoilla varaudutaan myös pandemioihin sekä lääkkeiden ja suojavarusteiden ehtymiseen jäsenmaissa esimerkiksi terrori-iskun tai sotilaallisen voimankäytön vuoksi.

EU rahoittaa Suomen rescEU-varastointihanketta vuoteen 2026 asti. Sisäministeriö toteuttaa hankkeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Sisäministeriö toimii EU:n pelastuspalvelumekanismin kansallisena toimivaltaisena viranomaisena.

Valmiusvarastoissa 12 tunnin lähtövalmius

RescEU-valmiusvarastoja on useissa EU-maissa. Ne ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä ja kuuluvat vuonna 2001 perustettuun EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Maa voi pyytää apua EU:n hätäavun koordinointikeskukselta, jos sen omat valmiudet eivät riitä hätätilanteessa.

Apua on annettu muun muassa Turkin ja Syyrian maanjäristysalueille, Euroopan maastopaloihin ja Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan alettua. Myös Suomi voi olla avun pyytäjämaa.

Ensimmäiset lääkevalmisteet ja materiaalit saapuivat vuoden 2023 lopussa Suomen rescEU-varastoihin. Varastoitu materiaali on oltava valmis lähetettäväksi apua pyytäneeseen maahan 12 tunnin sisällä siitä, kun vastaanottajamaa hyväksyy lähetettävät materiaalit.

Suomi varautuu lääkehuollon kriiseihin myös kansallisella tasolla. Viime keväänä toimintansa aloittanut lääkehuoltojaos pyrkii tunnistamaan pienet ja suuret riskit ja ohjeistaa lääkehuollon toimijoita niihin varautumisessa.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times