Rokotepisteen sairaanhoitaja Bureemi Mohamed antoi rokotusta Helsingin Ruoholahden Uudessa apteekissa. Jatkossa myös rokotuskoulutuksen saaneet farmaseutit ja proviisorit voivat antaa rokotuksia. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

STM ehdottaa rokotusoikeuden laajentamista farmaseutteihin ja proviisoreihin

28.12.2023 | 11:57

Teksti : Erkki Kostiainen

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että rokotusasetusta muutettaisiin niin, että jatkossa myös proviisorit ja farmaseutit olisivat oikeutettuja antamaan rokotuksia pistoksina säädetyin edellytyksin.

Rokotuksen saisi antaa 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut farmaseutti ja proviisori lääkärin, hammaslääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti ehdotuksensa lausuntokierrokselle tänään (28.12.).

Ehdotus toteuttaa pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitusohjelmaa, jossa luvataan selvittää ne lainsäädännön kohdat, jotka nykyisellään rajoittavat apteekkien toiminnan laajenemista esimerkiksi rokotuksiin tai muihin matalan kynnyksen terveyspalveluihin. Hallitus pyrkii hyödyntämään apteekkihenkilöstön osaamista entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Apteekit rokottavat jo useissa maissa

Monissa muissa maissa apteekkeja on jo pitkään hyödynnetty kausi-influenssa- ja koronarokotuksissa. Koronapandemian aikana apteekkirokotukset yleistyivät maailmalla nopeasti. Suomessa Apteekkariliitto on useaan otteeseen esittänyt rokotusoikeuden myöntämistä tarvittavan lisäkoulutuksen saaneille proviisoreille ja farmaseuteille.

"Apteekit rokottavat monissa Euroopan maissa. Apteekkirokotukset ovat olleet sekä suosittuja että turvallisia. Lähiapteekkiverkoston hyödyntäminen rokotuspalvelussa Suomessa tuo rokotukset väestön saataville entistä helpommin. Tämä tulee nostamaan rokotuskattavuutta", arvioi Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Suuret joukkorokotukset, kuten korona- ja kausi-influenssarokotukset vaativat suuria panostuksia terveydenhuollon toimijoilta. Rokotteita antavien terveydenhuollon ammattilaisten määrä on rajallinen niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa ja esimerkiksi sairaanhoitajien siirtäminen massarokotuksiin heikentää henkilöstötilannetta muualla terveydenhuollossa. Resurssipula rokotuksissa on näkynyt esimerkiksi tänä syksynä, kun influenssa- ja koronarokotukset ruuhkautuivat.

Pandemian aikana rokottamiseen oikeutettuja ammattiryhmiä lisättiin, eikä tämän havaittu johtaneen rokotusturvallisuuden heikkenemiseen.

Aiheesta lisää >